Kampen Plastic Vrij

Kampen Plastic Vrij
Foto © KampenLive

De gemeenteraad van Kampen heeft donderdag 29 juni de motie Kampen Plastic Vrij aangenomen. De hele gemeenteraad steunde de motie die vraagt om te onderzoeken hoe plastic uit Kampen kan worden verbannen. Dit sluit aan op het Europese verbod dat op 3 juli ingaat op de verkoop van artikelen die zijn gemaakt van wegwerpplastic.

Er wordt veel onnuttig plastic gebruikt. Dat is met name plastic dat maar één keer wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid. Veel van dit plastic komt in sloten en rivieren terecht en daarna in ons ecosysteem en ook in onze voedselketen. Daar kunnen en moeten we verandering in brengen. Klaas van der Kolk van de ChristenUnie verzocht namens de indieners van de motie aan het College om hiervoor beleid op te stellen.

Het is nodig dat er meer bewustwording bij de inwoners komt hoe om te gaan met eenmalig wegwerp plastic. Als we minder plastic gebruiken hebben we een schonere gemeente en minder plastic in zee en de natuur.
Wethouder Jan Peter van der Sluis noemde het een sympathieke motie met hoge ambitie. Hij gaat ermee aan de slag al wordt het wel puzzelen want het gaat over economie, ondernemers, inwoners en gedrag. Voorlichting is al bezig op scholen. Hij neemt de motie over en zei erbij dat Kampen plasticvrij niet gaat lukken maar met een werkgroep aan de slag gaat over het afvalbeleid. Bij de behandeling van de gemeentebegroting in november van dit jaar komt hij met een voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *