Meldpunt Kamperlijntje: Oproep aan inwoners voor verbetering treindienst Kampen-Zwolle

Meldpunt Kamperlijntje: Oproep aan inwoners voor verbetering treindienst Kampen-Zwolle
Foto © KampenLive

In een poging om de voortdurende problemen met het Kamperlijntje, de treinverbinding tussen Kampen en Zwolle, onder de aandacht te brengen, hebben de ChristenUnie Kampen en de ChristenUnie Jeugd Kampen een meldpunt gelanceerd. De trein kampt regelmatig met uitval en vertraging, wat tot ongemak en frustratie leidt bij reizigers.

Ondanks eerdere inspanningen in de gemeenteraad van Kampen, waar herhaaldelijk aandacht is gevraagd voor de problemen met het Kamperlijntje, zijn er nog geen concrete verbeteringen doorgevoerd. Het gebrek aan adequate communicatie bij uitval maakt het voor reizigers moeilijk om alternatief vervoer te regelen, terwijl de onregelmatige dienstregeling vaak tot gemiste overstappen leidt.

Om de ernst van de situatie in kaart te brengen, doen de ChristenUnie Kampen en de ChristenUnie Jeugd Kampen een dringende oproep aan de inwoners van Kampen. Zij worden verzocht melding te maken wanneer het Kamperlijntje uitvalt of niet volgens de afgesproken tijden rijdt. Deze meldingen zullen worden gebundeld en overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.

Het doel is om de verzamelde kwantitatieve gegevens onder de aandacht te brengen bij het college van gedeputeerde staten van de Provincie, met het verzoek om snel tot een adequate oplossing te komen. De inwoners van Kampen verdienen een betrouwbaar en frequent openbaar vervoer, en deze oproep hoopt de benodigde druk te genereren voor verbeteringen. (Volgens het contract met Keolis (Blauwnet) zou de uitval niet groter mogen zijn dan 3%.)

Reizigers die willen bijdragen aan dit initiatief kunnen hun meldingen indienen via het online meldpunt op de website van de ChristenUnie Kampen: https://kampen.christenunie.nl/meldpuntkamperlijntje. De meldingsperiode loopt van 19 februari tot 19 mei a.s. en biedt een waardevolle gelegenheid voor reizigers om hun ervaringen te delen en bij te dragen aan een beter functionerend Kamperlijntje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *