Gemeente Kampen wil Stadskazerne kopen

Gemeente Kampen wil Stadskazerne kopen
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het pand Oudestraat 216 (De Stadskazerne) te kopen. Op dit moment is de gemeente Kampen hoofdhuurder van het pand waarin verschillende maatschappelijke organisaties een plek hebben. Door het pand nu aan te kopen, levert dit een financieel voordeel op. De gemeente houdt hiermee ook regie op vastgoed op een strategische plek in de binnenstad van Kampen dat in gebruik is voor maatschappelijke doeleinden.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De rekensom die we gemaakt hebben, laat zien dat aankoop van het pand nu echt de beste keuze is. Het is het klassieke dilemma; blijven huren of kopen. Maar koop levert ons direct geld op ten opzichte van het blijven huren van het pand. We hebben daarom besloten het pand nu aan te kopen. Hiermee staan we zelf aan het roer als eigenaar en verhuurder en houden we regie zodat de voor de samenleving belangrijke functies hier hun plek kunnen houden.”

Het pand wordt voor een bedrag van €8.420.000,– (inclusief kosten koper) gekocht. Dit is uiteindelijk lager dan de indicatieve bandbreedte van 14 tot 15 keer de jaarhuur (€8.840.986 tot €9.472.485, prijspeil 2024) die is meegegeven als aankoopprijs en gedeeld is met de raad.
Uit de businesscase die na het onderhandelingstraject gemaakt is, blijkt dat aankoop onmiddellijk een voordeel op de begroting oplevert dat jaarlijks oploopt. De kapitaallasten en overige kosten zijn namelijk lager dan de jaarlijkse huurlasten. Dit voordeel loopt op, omdat de huur wordt geïndexeerd en de kapitaallasten dalen door afschrijving.

De Stadskazerne
In het pand aan de Oudestraat werken verschillende initiatieven samen onder de naam De Stadskazerne. Het huisvest de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, een depot van het Stedelijk Museum Kampen, RTV IJsselmond, Historische vereniging Jan van Arkel, Stichting Tourist Info Kampen en de stadsarcheoloog heeft er een plek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *