Collectieve Horeca Ontzegging in Kampen moet leiden tot meer veiligheid

Collectieve Horeca Ontzegging in Kampen moet leiden tot meer veiligheid
Foto © KampenLive

De horeca, politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Kampen hebben samen de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) ingevoerd. Dit nieuwe beleid stelt horecaondernemers in staat om ongewenste gasten collectief de toegang tot hun zaken te weigeren, wat de veiligheid in en rond horecazaken aanzienlijk moet verbeteren.

De CHO houdt in dat iedereen die geweld gebruikt, overlast veroorzaakt, steelt of een ander delict pleegt in een horecazaak, een ontzegging krijgt voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van deze ontzegging is afhankelijk van de ernst van de misdraging. Als iemand met een ontzegging toch een zaak binnengaat, wordt dit beschouwd als huisvredebreuk.
De politie ontvangt deze informatie ook. Als een ongewenste gast weigert te vertrekken nadat hem de toegang is ontzegd, kan de politie de persoon aanhouden en een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie kan vervolgens tot vervolging overgaan.

Burgemeester Sander de Rouwe juicht de invoering van de CHO toe: “We vinden het belangrijk dat zowel het uitgaanspubliek als horecamedewerkers zich veilig voelen in onze horeca. De invoering van de CHO draagt hieraan bij. We bieden horecaondernemers en politie hiermee een handvat om overlast tijdens uitgaansavonden in te dammen.”

Horecaondernemers, politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de Collectieve Horeca Ontzegging. Voor het opleggen en handhaven hiervan is het noodzakelijk dat horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor is een protocol gegevensuitwisseling ondertekend dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *