CDA blij met tegemoetkoming in energiekosten voor verenigingen

CDA blij met tegemoetkoming in energiekosten voor verenigingen

Verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Kampen krijgen een steuntje in de rug als het gaat om hun hoge energiekosten. De gemeenteraad heeft ingestemd met een subsidieregeling die deze organisaties vanaf 1 maart 2023 kunnen aanvragen. Het CDA Kampen is blij met deze regeling en wil dat de gemeente nu ook de verduurzaming van de gebouwen ondersteunt.

Raadslid Jacolien van de Wetering van het CDA Kampen benadrukt het belang van verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving en zijn een ontmoetingsplaats voor veel mensen. Door de stijgende energiekosten kwamen deze organisaties echter in de problemen. Het CDA heeft daarom vorig jaar al aangegeven dat er gezocht moest worden naar lastenverlichting op korte termijn.

De subsidieregeling is een vangnet voor maatschappelijke organisaties die hoge energiekosten hebben gemaakt in 2022. Het CDA wil echter ook vooruitkijken en ervoor zorgen dat deze organisaties structureel lagere energiekosten krijgen. Daarom pleit het CDA voor verduurzaming van de gebouwen, bijvoorbeeld door het leggen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen.

Het Rijk zal geld beschikbaar stellen voor verduurzaming van gebouwen en het CDA wil dat dit zo snel mogelijk ingezet wordt in de gemeente Kampen. Het CDA wil dat de gemeente ondersteunt bij de verduurzaming van de gebouwen, zonder de verantwoordelijkheid van de eigenaren zomaar over te nemen. De gemeente moet dus niet wachten, maar gewoon beginnen met het ondersteunen van verenigingen en maatschappelijke organisaties bij het structureel omlaag brengen van de energiekosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *