Hart van Kampen: Meetellen? Hoe dan?

Hart van Kampen: Meetellen? Hoe dan?

(Ingezonden politiek)

Over het ‘huishoudportemoneetje’

KAMPEN – Een mevrouw met een WIA uitkering op bijstandsniveau is radeloos door de hoge energieprijzen. Zij weet niet meer hoe ze rond moet komen. Hoezo compensatie? Nog verder bezuinigingen. Hoe dan als je al jaren op dit inkomensniveau zit door ziekte?

Daarom stelde Hart voor Kampen op 3 februari een vraag aan het college. Exact een maand later deden de PvdA, GL en GBK tijdens de laatste raadsvergadering dit kunstje nog eens over met een motie over de compensatie. Misschien hadden ze onze brief gemist.

Omdat het college pretendeert dat “Iedereen mee telt” was de vraag van Hart voor Kampen: Wat gaat u nu voor deze mensen doen om te zorgen dat ze blijven meetellen? Deze week kreeg Hart voor Kampen antwoord. Een heel omslachtig antwoord en niet het antwoord waar de partij en de mevrouw op zaten te wachten.

Gemeente Kampen: “De compensatiemogelijkheden die er zijn (en komen) lossen het probleem in de basis niet meer op”. “Dat begrijpen we”, aldus Piet Bergstra. “maar het zou een klein beetje lucht hebben gegeven. Lucht waar ze naar snakken. Er wordt te veel gedacht in problemen in plaats van oplossingen, heb ik het idee”.

Van het huidige kabinet moeten de minima het ook niet hebben. Er wordt net zo gemakkelijk 25 miljard uitgetrokken voor een ‘stikstofcrisis’ en 35 miljard voor het klimaat. En van onze minister van Financiën hoeven wij dan ook niets te verwachten. Zij heeft het over ‘het huishoudportemonneetje’. Dat geeft wel aan dat zij geen idee heeft wat er zoal leeft in de maatschappij.

De SP probeerde het nog met de motie Alkaya over het aanpakken van energiearmoede in Nederland. Die motie werd verworpen door de coalitiepartijen: VVD, CDA, CU en D’66.

Pieter Omzigt kwam met een motie tot verlaging en de energiebelasting op gas. Ook die werd weggestemd door o.a. de PvdA, CU, CDA, GL, D’66 en de VVD.

Hart voor Kampen heeft de vragenstelster inmiddels geïnformeerd. Hoe al deze mensen mee blijven tellen is nu de vraag … daar kwam geen antwoord op. Aandacht vragen voor dit probleem is het enige dat ons rest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *