Samen bouwen aan Campusontwikkeling Ichthus

Samen bouwen aan Campusontwikkeling Ichthus
Foto Tennekes

Een officieel startmoment om de al bestaande samenwerking tussen Ichthus College, onderdeel van de Landstede Groep, Volleybalvereniging Reflex en de gemeente Kampen te bekrachtigen.

Op woensdag 9 maart 2022 hebben wethouders Bas Wonink en Jan Peter van der Sluis, Gerben Hendriks (voorzitter volleybalvereniging Reflex), John Odinot (directeur Ichthus College), Theo Rietkerk en Tjeerd Biesterbosch (college van bestuur Landstede Groep) symbolisch het startsein gegeven voor de verdere samenwerking tussen partijen om Campus Ichthus te ontwikkelen in de komende periode. De handtekeningen werden gezet op een doek met daarop de schetsontwerpen van de school en de sporthal met daarbij het gezamenlijke logo van deze ontwikkeling.

Mooie basis voor toekomstgerichte gebiedsontwikkeling
“Al jaren is de campusontwikkeling onderwerp van gesprek, nu is het concreet en zal deze herontwikkeling gaan bijdragen aan een mooiere en betere invulling van het gebied, waarin ruimte is voor verschillende functies die elkaar zullen versterken op het gebied van wonen, sporten en onderwijs”, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis.

“Samen met Reflex en het Ichthus College gaan we kijken hoe we de sporthal verder zullen vormgeven, zodat de leden van Reflex zich in de nieuwe sporthal echt thuis gaan voelen en de school overdag de gymlessen daar op een goede manier kan laten plaatsvinden”, vult wethouder Bas Wonink aan.

Beide wethouders zijn het er over eens dat de schetsontwerpen een mooie basis zijn om in detail uit te werken de komende periode tot een definitief ontwerp, zodat leerlingen van het Ichthus College straks in een prettige leeromgeving onderwijs kunnen volgen en Reflex een thuisbasis krijgt, die past bij de volleybalvereniging.

“Voor de school betekent dit startsein het inpakken van spullen en verhuizen naar de tijdelijke huisvesting aan de overkant van de straat”, aldus directeur John Odinot. Volgens Odinot is het voor de school tijd voor de volgende stap: een vernieuwde visie op het onderwijs én een nieuwe school. “De visie die wij op het onderwijs hebben, zie je straks letterlijk terug in het nieuwe gebouw. Kleinschaligheid en thuisgevoel bevorderen de leerprestaties van onze leerlingen. Onze nieuwe school is niet alleen een plek om te leren, maar ook om te ontspannen”.

“Naast de liefde voor de sport volleybal, is het sociale aspect een heel belangrijk onderdeel van onze vereniging. Op basis van deze uitgangspunten zijn we in gezamenlijkheid de zoektocht aangegaan om deze uitgangspunten tot uiting te laten komen in het schetsontwerp van de nieuwe sporthal. En deze zoektocht is geslaagd, ik zie dit schetsontwerp als een mooie start tot verdere uitwerking van een sporthal, die past bij onze vereniging”, aldus Gerben Hendriks, voorzitter Reflex.

Schetsontwerpen
Op basis van de input van de gebruikers en de omwonenden heeft de architect de schetsontwerpen voor de school en de sporthal gemaakt. Deze schetsontwerpen zijn op dinsdag 1 maart 2022 vastgesteld door het college. De schetsontwerpen vormen de basis voor verdere uitwerkingen om te komen tot een voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp volgt daarna en is in de zomer van 2022 gereed voor zowel de school als de sporthal.

V.l.n.r. – Gerben Hendriks – Theo Rietkerk – John Odinot – Tjeerd Biesterbosch – Jan Peter vd Sluis – Bas Wonink (Foto Tennekes)

Gebruik sporthal
Volleybalvereniging Reflex heeft nu nog haar thuisbasis in de Reflexhal aan de Dr. Damstraat in Kampen. Deze hal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zal volleybalvereniging Reflex verhuizen naar de sporthal Campus Ichthus als deze gereed is. Overdag zullen leerlingen van het Ichthus College gebruik gaan maken van de sporthal.

Tijdelijke huisvesting
Op het veld aan de Zenegroen tegenover de ingang van het Ichthus College is de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van het schoolgebouw aan Jan Ligthartstraat 1 gesitueerd. In de tweede week van mei zal deze locatie in gebruik worden genomen door docenten en leerlingen van het Ichthus College.

Middengebied tussen school en sporthal
Tussen de school en de sporthal is een middengebied waar sport en recreatie het centrale thema zullen zijn. Samen met de gebruikers en de omgeving gaat een landschapsarchitect aan de slag om hier een mooi ontwerp voor te maken, zodat er in de toekomst gesport en gerecreëerd kan worden in een groene omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *