Burgemeesters IJsselland roepen op tot een coronabeleid met meer perspectief

Burgemeesters IJsselland roepen op tot een coronabeleid met meer perspectief

Afgelopen donderdagmiddag werd tijdens een extra vergadering van het Regionaal Beleidsteam corona in IJsselland duidelijk dat alle IJssellandse burgemeesters zien dat de nood in de samenleving hoog is. Ook is er begrip voor de moeilijke positie van onder andere ondernemers.

Peter Snijders, voorzitter veiligheidsregio IJsselland: ”We zien allemaal de huidige worstelingen en het feit dat de nood hoog is, te hoog. Dat betekent echter niet dat de huidige landelijke maatregelen doelbewust overtreden mogen worden. Het is begrijpelijk dat mensenmet de handen in het haar zitten en creatieve oplossingen binnen de huidige maatregelensoms niet meer voldoende voelen. Dit wordt onder andere versterkt door te weinigperspectief op de langere termijn, te weinig financiële steun en de ongelijkheid metbuurlanden. Laten we echter wel voor ogen houden dat iedereen de verantwoordelijkheidheeft om een steentje bij te dragen om het virus onder controle te krijgen en te houden.”

De rek is er uit
De huidige omikron variant leidt momenteel niet tot hogere ziekenhuisopnamen, maar leidt wel tot extreem hoge aantallen zieken thuis. Peter Snijders: “De rek is er in brede zin uit. De samenleving wordt behoorlijk ontwricht. Denk aan zorgpersoneel, brandweerlieden en anderen met een maatschappelijke functie die ziek thuis komen te zitten waardoor de dienstverlening in het gevaar kan komen. Denk ook aan de kwetsbare mensen die ziek thuis zitten en niet meer de zorg thuis kunnen krijgen door een te grote belasting op de huisartsen en de wijk- en buurtzorg. Of mantelzorgers die zelf ook ziek zijn. Kwetsbare mensen worden dan het kind van de rekening en het is onze verantwoordelijkheid om naar elkaar om te kijken en verstandige keuzes te maken.”

Verbinding blijven zoeken
“Uiteraard is vanmiddag ook gesproken over de spanningen in de samenleving en de aangekondigde actie op zaterdag. In onze regio zal elke gemeente vooral de verbinding blijven zoeken met ondernemers en inwoners. We roepen iedereen op om veilige keuzes te blijven maken. Qua handhaving hebben we ons altijd gericht op de verbinding waarbij we eerst gesprekken voeren en waarschuwen voordat we optreden. Dat zullen we ook komende dagen blijven doen. We observeren, registeren en zullen waarschuwen. Onveilige situaties waarin echt onacceptabele risico’s worden genomen, zijn voor niemand wenselijk.”

Gevolgen van het coronabeleid
“De huidige landelijke richtlijnen gelden tot 15 januari en vrijdagavond wordt duidelijk welke maatregelen het Kabinet vanaf zaterdag afkondigt. Deze dagen zetten wij ons maximaal in om vanuit onze regio ons standpunt kenbaar te maken zodat het Kabinet deze kan betrekken bij de afweging hoe het vervolg er vanaf zaterdag uit gaat zien. Vandaag wordt ook nog een brief verstuurd richting Kabinet om dit signaal extra kracht bij te zetten. Peter Snijders: ”In die brief roepen ook wij het Kabinet op om meer evenwicht in het coronabeleid te brengen. Door naast de aandacht voor de zorg, meer balans te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijk en economische gevolgen van het coronabeleid, door vooral te kijken naar wat wel veilig kan en mogelijk is en om meer perspectief op de lange termijn te bieden. Als overheid moeten we allemaal staan voor het waarborgen van een veilige samenleving, met ruimte om ook samen te leven, te ondernemen en te recreëren.”

Bron: vrijsselland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *