Gemeente Kampen verleent vergunning voor tijdelijke opvang asielzoekers en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat

Gemeente Kampen verleent vergunning voor tijdelijke opvang asielzoekers en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen heeft maandag de omgevingsvergunning verleend aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de kleinschalige tijdelijke opvang van asielzoekers en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat. Hierdoor kan de leegstaande vleugel van het pand aan de Hilbert van Dijkstraat 15-17 verder worden klaargemaakt voor opvang. De eerste groep wordt in de tweede helft van augustus verwacht. Omwonenden zijn middels een brief op de hoogte gebracht.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Wij hebben als gemeente een blijvende maatschappelijke rol om mensen in nood te helpen. Ik ben blij dat we dat opnieuw kunnen doen op een manier die bij Kampen past.” Wethouder Erik Faber voegde toe: “We hebben bewust de procedure van omgevingsvergunning gevolgd om zo ook de omgeving de formele mogelijkheid te geven om in bewaar en beroep te gaan.”

De opvang aan de Hilbert van Dijkstraat zal voor twee jaar zijn en maximaal 48 volwassenen en kinderen huisvesten. Deze bewoners verblijven momenteel nog aan de Industrieweg in Kampen en zijn al geïntegreerd in de lokale gemeenschap. De locatie aan de Industrieweg was tijdelijk en zal sluiten zodra alle bewoners verhuisd zijn naar de Hilbert van Dijkstraat of elders.

De gemeente heeft ingestemd met de locatie aan de Hilbert van Dijkstraat onder een aantal voorwaarden, waaronder de tijdelijkheid van de opvang, de kleinschaligheid en de voorwaarde dat het niet ten koste mag gaan van bestaande woningen in Kampen. De kosten van het inrichten en de bedrijfsvoering van de opvang zijn voor rekening van het COA. Het COA heeft toegezegd geen asielzoekers met een verhoogd risicoprofiel voor overlast in Kampen te plaatsen. Na een haalbaarheidsonderzoek door het COA is begin dit jaar de vergunningaanvraag gestart. De naleving van de zogeheten Kamper criteria, zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst met het COA, is als voorschrift opgenomen in de omgevingsvergunning.

De vergunning wordt op 2 juli gepubliceerd in het nieuwsblad De Brug op de pagina ‘Kampen – publicaties’ en op officielebekendmakingen.nl. Bezwaar maken tegen de vergunning kan binnen een termijn van zes weken. Meer informatie staat in de publicatie en op kampen.nl/bezwaar.

Het COA kampt nog steeds met een groot tekort aan opvanglocaties en de bestaande asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. De nood is hoog. Het college van burgemeester en wethouders van Kampen wil meedenken met het COA en ziet het als een menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen, terwijl ze ervoor zorgen dat de opvang voor inwoners goed verloopt. Kampen heeft als gevolg van de Spreidingswet de verplichting om asielzoekers op te vangen. Met deze vergunningverlening kan Kampen bijdragen aan de grotere opgave die alle gemeenten moeten invullen. De ervaringen met de huidige bewoners aan de Industrieweg zijn positief. De locatie aan de Hilbert van Dijkstraat is kleinschalig en kent een zerotolerancebeleid. De gemeente gaat deze opvang goed evalueren en zorgen voor een adequate begeleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *