Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast

Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast
Foto © Kampen Sociaal

De politieke partij Kampen Sociaal heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vastgesteld. De lokale partij heeft gekozen voor ervaring en nieuw talent. Huidig fractievoorzitter Richard Boddeus wordt weer lijsttrekker en is unaniem gekozen.

Ervaren politicus Boddeus is al 12 jaar raadslid en gaat voor zijn vierde termijn. Hij combineert het raadslidmaatschap naast zijn werk als verpleegkundige. Hij maakt zich hard voor betaalbare goede zorg en een aantrekkelijke binnenstad.
Op de tweede plaats staat huidig raadslid Lammert Bastiaan, hij gaat voor zijn derde termijn als raadslid. Bastiaan is in het dagelijks leven welzijnswerker. Het tegengaan van eenzaamheid met name onder ouderen is zijn doel.
Nummer drie is een nieuw gezicht. Scopieverpleegkundige Eljada Bos wil voor Kampen Sociaal de raad in. Naast moeder is Bos vrijwilligster bij korfbalvereniging DOS. Haar grote ideaal is om schoolzwemmen weer terug te krijgen, daar wil ze zich voor inzetten.

Een vertrouwd gezicht vinden we op de vierde plaats van de lijst. Klaas Knijnenberg is applicatiebeheerder van beroep en is in het verleden al eens raadslid geweest, de afgelopen jaren was hij commissielid. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten waaraan hij wil werken.
Lenie van Asselt staat op plaats vijf. Deze voormalig ambtenaar met een boerenbedrijf zet haar tanden in op taaie dossiers o.a. rond bouwen en wonen en gaat voor verantwoorde klimaatbeheersing.
Op plek zes hebben wij een nieuw gezicht. Woonbegeleidster Sabrina Kanis wil haar kennis inzetten voor goede zorg voor mensen met psychische problematiek maar wil ook de overlast van zorgwoningen terugdringen.
Kunstenares en onderwijzeres Kim van Norren staat op plek zeven. Ze wil een sterkere culturele sector en een aantrekkelijk klimaat voor kunstenaars.
Wiep Koppert staat op plek acht. Zij wil meer aandacht voor jongeren en een toegankelijkere stad voor mensen met een beperking.

De kieslijst bestaat uit 22 kandidaten. Kamper atlete Jonne Siebrand, violiste Marieke Bastiaan uit ’s Heerenbroek en theaterregisseur Frans Leenderts uit Zalk sluiten de lijst af en zijn de lijstduwers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *