CDA Kampen omarmt plannen bewoners Kampereiland

CDA Kampen omarmt plannen bewoners Kampereiland

(Ingezonden – politiek)

De plannen die gemaakt zijn door projectgroep WERK om de leefbaarheid op het Kampereiland te stimuleren worden omarmt door CDA Kampen. Dat is de belangrijkste conclusie na een werkbezoek van een CDA-delegatie aan een vertegenwoordiging van Vereniging Streekbelangen Kampereiland, de Kampereilander Pachtersbond en Jong Ondernemend Kampereiland. Lijsttrekker Bas Wonink: “Een duurzaam, leefbaar en vitaal platteland zijn uitgangspunten die passen bij het CDA.”

De inwoners van Kampereiland gaan proactief de uitdaging aan om de vraagstukken in hun woon- en werkgebied op te lossen. Ze vragen belanghebbende partijen als de gemeente Kampen om te participeren. Namens CDA Kampen gingen lijsttrekker Bas Wonink en kandidaat-raadsleden Jacolien van de Wetering, Henk Selles en Niek Teune daarom in gesprek met vertegenwoordigers van Vereniging Streekbelangen Kampereiland, de Kampereilander Pachtersbond en Jong Ondernemend Kampereiland. Belangrijkste gespreksonderwerp was het rapport ‘WERK in uitvoering’, dat opgesteld is door de projectgroep WERK (Waardevol, Energiek en Rendabel Kampereiland).

De bewoners van het Kampereiland constateerden dat het unieke gebied een aantal uitdagingen heeft. Zo dreigt de leefbaarheid van het gebied af te brokkelen omdat het aantal inwoners daalt. Behoud van kerk, school en verenigingsgebouw zijn cruciaal voor de leefbaarheid van het gebied. Daarnaast is er behoefte onder jongeren om op Kampereiland te blijven wonen, maar zijn er de afgelopen decennia geen nieuwe woningen bijgebouwd. Ook willen de Kampereilanders graag dat het pachtsysteem zo wordt aangepast dat modernisering en bedrijfsuitbreiding makkelijker wordt.

De projectgroep draagt in het rapport mogelijke oplossingen aan om Kampereiland een positieve stimulans te geven. Het CDA is enthousiast over de plannen. Kandidaat-raadslid Henk Selles: “Kampereiland heeft veel kansen, die verzilverd kunnen worden wanneer de gemeente ook in het erfgoed durft te investeren met een deel van de pachtopbrengsten. Het CDA wil met de leefbaarheidsplannen graag een vitale en duurzame agrarische sector stimuleren, die zorgt voor gezond voedsel en werkgelegenheid.”
Selles wijst naar het verkiezingsprogramma van CDA Kampen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Daarin staat niet alleen dat wij de leefbaarheidsplannen in ‘WERK in uitvoering’ omarmen, maar ook dat het CDA wil inzetten op het inrichten van een borgstellingsfaciliteit.

Ook wil het CDA inzetten op een zogenaamd revolverend fonds, omdat wij hier betere kansen in zien dan alleen een transitie naar erfpacht. Er moeten genoeg mogelijkheden zijn om toekomstbestendig te ondernemen en om het bedrijf goed over te dragen.”
Wonink, Selles, Van de Wetering en Teune waren tijdens het bezoek ook enthousiast over de ideeën die de inwoners van Kampereiland hebben over kringlooplandbouw en het vervangen van vrijgekomen boerderijen met oude stallen door woningen die passen in het landschap. Selles: “Kringlooplandbouw en biologische land- en tuinbouw met bijbehorende extensivering wil het CDA waar mogelijk ruimte bieden. Ook willen we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer woningen op hetzelfde erf mogelijk te maken wanneer een boerderij vrijkomt.” “Duurzaam, leefbaar en een vitaal platteland zijn uitgangspunten die passen bij het CDA”, besluit Wonink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *