Gemeente start inkoopactie voor woningisolatie

Gemeente start inkoopactie voor woningisolatie

Gemeente Kampen en provincie Overijssel starten samen met het Duurzaam Bouwloket en vakkundige isolatiebedrijven uit de regio een collectieve inkoopactie voor woningisolatie voor inwoners van gemeente Kampen. Deze inkoopactie is een van een reeks maatregelen en initiatieven die de gemeente neemt met het oog op de energietransitie.

Wethouder Irma van der Sloot: “De gemeente organiseert deze actie zodat bewoners kunnen bijdragen aan een schone en duurzame toekomst. Energie die we niet gebruiken, hoeft immers ook niet te worden opgewekt. Daarnaast zorgt het isoleren van de woning voor een waardevaste woning en is de besparing op de energiekosten aanzienlijk hoger dan het rendement van de rente die je tegenwoordig krijgt op je spaargeld.”

Online informatieavond
Inwoners van gemeente Kampen worde uitgenodigd voor een online informatieavond op 18 november, waar meer wordt verteld over de inkoopactie, het isoleren van de woning en de subsidieregelingen. Een onafhankelijk adviseur van het Duurzaam Bouwloket geeft advies over isolatiemaatregelen, materialen, belangrijke aandachtspunten en subsidie- en financieringsmogelijkheden. Zo’n 6.000 huishoudens ontvangen deze week een uitnodigingsbrief met meer informatie over het online webinar. Tot nu toe zijn vooral de oudere woningen tot 1985 aangeschreven. Daar valt immers de meeste winst te behalen. De binnenstad is voor nu buiten beschouwing gelaten, omdat dit meer om maatwerk vraagt. Maar ook als mensen geen brief hebben ontvangen, kunnen zij zich opgeven voor de inkoopactie via https://www.duurzaambouwloket.nl/kampenisoleert De inkoopactie loopt tot februari 2022.

Duurzaam Bouwloket
Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Kampen gefinancierd om inwoners van A tot Z verder te helpen bij het energiezuinig maken en verduurzamen van uw woning. Daarom wordt een advies gratis en onafhankelijk aangeboden. Wie alvast wil weten voor welke subsidies voor energiebesparing hij in aanmerking komt, kan 24/7 terecht bij het Energieloket van de gemeente Kampen www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck om te checken welke regelingen beschikbaar zijn. Lokaal, provinciaal of landelijk.

Energieneutrale gemeente
In het coalitieprogramma van de gemeente Kampen staat de ambitie opgenomen om in 2035 een energie neutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is volgens wethouder Van der Sloot niet zonder reden: wereldwijd groeit het besef dat we in actie moeten komen door enerzijds energie duurzaam op te wekken en anderzijds vooral ook energie te besparen. “Hiermee zetten we weer een stap in de goede richting.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *