Kamper Leefstijlakkoord voor een gezond en vitaal Kampen

Kamper Leefstijlakkoord voor een gezond en vitaal Kampen

In navolging van het Kamper Sportakkoord is in de gemeente Kampen het Kamper Leefstijlakkoord ontwikkeld met meer dan 60 organisaties uit de branches: onderwijs, sport, welzijn, zorg, overheid en het bedrijfsleven. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het Kamper Leefstijlakkoord vastgesteld.

Met dit akkoord bundelen we de krachten en kennis van landelijke, regionale en lokale akkoorden en programma’s en dragen we bij aan de mogelijkheid voor inwoners om een gezonde leefstijl na te streven. Op 4 november wordt het Leefstijlakkoord ondertekend door alle betrokken organisaties inclusief de gemeente Kampen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het Kamper Leefstijlakkoord richt zich op voeding en het werken aan fysieke en mentale gezondheid. Maar ook op het kunnen meedoen van iedereen. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een keuze te maken voor een andere leefstijl. Dat betekent dat we ook kijken naar de directe omgeving. Gezondheidsverschillen los je niet op met meer zorg maar wel met investering in de leefomgeving en bestaanszekerheid. We zullen anders naar preventie moeten kijken. Niet vanuit ziekte en zorg maar vanuit gedrag en gezondheid. Het leefstijlakkoord helpt bij het vergroten van de bewustwording. Maar het blijft wel een keuze.”

Vanuit een gezamenlijke visie werken we binnen het Kamper Leefstijlakkoord met betrokken partners aan zes deelakkoorden. Per deelakkoord is een (net)werkgroep actief.

1. Gezonde keuze als makkelijkste keuze
Thema’s: Roken, Alcohol, Voeding, Drugs, Medicijnen, Gokken, Gamen, Schermtijd, Seksualiteit, Social media, Opvoeding
2. Werken aan fysieke en mentale gezondheid
Thema’s: Overgewicht, Jeugd, Ouderen, Re-integratie en werk, Diabetes, Laaggeletterdheid, Poli’s en carrousels, Psychische gezondheid
3. Beweging in de openbare ruimte
Thema’s: Inclusie, Armoede, Toegankelijkheid, Beweegaanbod voor iedereen, Promotie
4. Iedereen kan meedoen
Thema’s: Openbare ruimte, Sportaccommodaties
5. Vitale aanbieders
Thema’s: Sportaanbieders, Plezier, Veiligheid, Voeding, Alcohol, Roken, Opleiden en kennisdeling
6. Een leven lang bewegen
Thema’s: Beweegnorm, Motoriek, Rol ouders/verzorgers, Beweegplezier en sportdeelname

Wethouder Bas Wonink: “Met het Kamper Sportakkoord als vertrekpunt, is met meer dan 60 organisaties verder gewerkt aan een gezamenlijke visie; het Kamper Leefstijlakkoord. Sport is en blijft een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en er liggen meer kansen die uitgewerkt zijn in deze zes deelakkoorden. Belangrijk onderdeel uit het Kamper Sportakkoord dat nu een plek heeft gekregen in het leefstijlakkoord, is het ondersteunen van de (sport)verenigingen om hen vitaal te houden richting de toekomst. Hiermee maken we ons samen sterk voor gezonde en vitale inwoners.”

Het akkoord is een ‘levend document’ van en voor de inwoners waarbij elke partner gelijkwaardig is qua inbreng. Met elkaar zijn de ambities en focuspunten geformuleerd. Ook zijn er talloze potentiële programma’s opgehaald en verdeeld die per werkgroep opgepakt kunnen worden in de uitvoering. Mooie voorbeelden zijn ‘Bewegen op Recept’, ‘Fit door de dag Kampen’, ‘Sam&’, ‘Cool2Bfit’.

Partners die het akkoord ondertekenen geven daarmee hun commitment om achter de aanpak te staan en een rol op te pakken in de uitvoering in een van de zes werkgroepen. Na de ondertekening van het Kamper Leefstijlakkoord op 4 november wordt de uitvoering verder opgepakt door de zes verschillende (net)werkgroepen met elk een eigen projectcoördinator. Overkoepelend is er een onafhankelijke regisseur en een regiegroep bestaande uit de verschillende sectoren en de wethouders Jan Peter van der Sluis en Bas Wonink als ambassadeurs.

Wie interesse heeft om mee te doen, kan contact opnemen via g.vanolst@kampen.nl. Meer informatie is vanaf 4 november te vinden via www.sportservicekampen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *