Onduidelijke ‘last minute’ overeenkomst parkeerplaats Seveningseweg

Onduidelijke ‘last minute’ overeenkomst parkeerplaats Seveningseweg
Foto: Piet Bergstra

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 17 februari 2021 reageerde Elina Schmidt (GBK) op het ingekomen schrijven van de Martin Gasmangroep, dat door de GBK geagendeerd was. In 2002 werd aan de Seveningseweg een parkeerplaats en een stuk groen aangelegd voor gemeenschappelijk gebruik door camping Seveningen en de omliggende verenigingen. Op 15 december 2020 ontving GBK een schrijven van de Martin Gasman groep. Daarin werd aangegeven dat vanaf eind 2020 Stadserven een erfpachtovereenkomst had gesloten met de camping. Hierdoor heeft de camping een exclusief gebruikersrecht verkregen.

Elina Schmidt: “Deze overeenkomst werd gesloten vlak voordat de vorige rentmeesters vertrokken. Dit geeft mij het gevoel dat er een voorkeursbehandeling is toegepast. De parkeerplaats zou worden afgezet met een hek om hem exclusief beschikbaar te houden voor gasten van de camping”. Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van 21-01-2021 sprak de eigenaar van de camping in tijdens de vergadering. Hij zegde toe dat de parkeerplaats openbaar blijft. Dat is goed nieuws.

“Nu het stuk groen nog. Ik heb contact gezocht met het bestuur van de Martin Gasman groep en zij geven aan dat dit terrein nu is afgezet met betonpalen en prikkeldraad. Het lijkt erop dat dit camperstandplaatsen gaan worden. De enige manier om toegang te krijgen tot dit veld is de parkeerplaats”, aldus Elina Schmidt.

Schmidt wilde weten of de wethouder het met haar eens was dat die last-minute afgesloten erfpachtovereenkomst andere betrokkenen een slecht gevoel kan geven? Want zij hebben eventueel belang bij dit stuk grond. Waarom werd er niet men hen overlegd en alleen met de campingeigenaar?
Inmiddels is er vanuit Stadserven een reactie uitgegaan naar de Martin Gasmangroep om in overleg te blijven. Ook wilde zij weten of de portefeuillehouder bereid is daar een actieve rol in te spelen?

Gesprek met betrokkenen
Wethouder Holtland (bij afwezigheid van Meijering) antwoordde dat er inmiddels een gesprek is geweest met de nieuwe rentmeesters en de Martin Gasmangroep. Op korte termijn zal er met alle betrokkenen een gesprek volgen. “De camping kan dan wel de erfpacht verkregen hebben, het bestemmingsplan geeft aan dat het een openbare parkeerplaats is. Wij hebben dus nog wel wat in de melk te brokkelen. Wij zullen er alles aan doen om parkeersituatie daar in goede banen te leiden”, aldus de wethouder.

Wordt vervolgd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *