Nieuwe supermarkt en woningbouw in Slenke Es IJsselmuiden

Nieuwe supermarkt en woningbouw in Slenke Es IJsselmuiden

Donderdag 28 januari is er in de gemeenteraad gesproken over nieuwbouw Slenke Es in het centrum van IJsselmuiden. Er komt nieuwbouw in het centrum van IJsselmuiden. Niet alle partijen zijn het er mee eens of vragen zich af of het wel zo’n goed idee is.  Wat het Gemeente Belang Kampen betreft moet de schop zo snel mogelijk de grond in, Kampen Sociaal denkt dat de komst van een megasupermarkt het einde betekent voor de kleinere supermarkt op het Markeresplein. De VVD ziet er liever alleen woningbouw en de Christen Unie stemt geheel voor en gaat er op toezien dat beide wethouders vaart blijven maken met de plannen. 

Zie hier onder de standpunten van de partijen.

Gemeente Belang Kampen
Er is een groot tekort aan woningen in Nederland en dus ook in Kampen en IJsselmuiden.
Onlangs zijn wij als gemeenteraad akkoord gegaan met een verzoek van de provincie/Het Rijk om een versnelling door te voeren in de te realiseren nieuwbouwwoningen.
Het plan Slenke Es ligt al jaren op de plank en er heeft ruimschoots participatie, het horen van omwonenden, plaats gevonden.
Op een aantal punten is daarom het plan aangepast, ook voor wat betreft het realiseren van een supermarkt in dit plan.
Een onderzoeksrapport geeft ook aan dat er ruimte is voor nog een supermarkt in IJsselmuiden.
Wij hebben dan ook aangeven voorstander te zijn van het plan zoals het nu is voorgesteld door het College.
Er zijn veel inwoners van IJsselmuiden die al jaren wachten op realisatie van dit plan.
De schop moet zo snel mogelijk de grond in.

ChristenUnie stemt voor bestemmingsplan Slenke Es
In de raadsvergadering van donderdag 28 januari heeft de ChristenUnie voor het bestemmingsplan Slenke Es gestemd. Met dit besluit komt er een einde aan een jarenlange lege plek in IJsselmuiden. De vestiging van een moderne supermarkt in combinatie met woningen heeft de goedkeuring van de ChristenUnie.

 Full-service supermarkt
Raadslid Klaas van der Kolk heeft in de commissievergadering aangegeven dat er veel mensen uit IJsselmuiden de Molenbrug naar Kampen oversteken om in de XXL winkel van AH de boodschappen te doen. Er is dus behoefte aan een andersoortige supermarkt. Daarnaast laten rapporten zien dat er in IJsselmuiden nog ruimte is om een extra supermarkt te laten vestigen.

Verkeer
Een supermarkt in het centrum van IJsselmuiden zal erxtra verkeer met zich mee brengen. We zijn blij dat er in het plan ruimte voor parkeren is opgenomen. Ook de toelevering van goederen aan de winkels is in de ogen van de ChristenUnie goed geregeld nu door de wethouder is aangegeven dat het zal worden gemonitoord.

Woonopgave
De ChristenUnie ziet samen met de inwoners van IJsselmuiden dat het tijd wordt om de plannen die in het vat zitten eruit te halen en tempo te maken met het bouwen van woningen voor inwoners uit onze prachtige gemeente. We zullen erop blijven toezien dat de beide wethouders vaart blijven maken met de plannen.

VVD Kampen/IJsselmuiden
Grote 2e supermarkt in Centrum IJsselmuiden? Liever niet!
De VVD fractie heeft tegen het nieuwe bestemmingsplan de Slenke Es gestemd. Door dit bestemmingsplan wordt het mogelijk een 2e grote supermarkt van 1.800m2 te bouwen en een klein aantal woningen in de kern van IJsselmuiden.
De kern van IJsselmuiden wordt volgens ons op deze manier “volgepropt” met bebouwing. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?! Ook heeft een 2e supermarkt gevolgen voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en ruimte voor parkeergelegenheid en zal de bevoorrading van de nieuwe supermarkt voor veel hinder zorgen.
De VVD fractie vindt dat het college beter met voorstellen kan komen voor woningbouw i.p.v. een supermarkt en het bouwen van een nieuwe kerk (Sonnenbergkwartier).

Kampen Sociaal
Megasupermarkt in hartje IJsselmuiden, is dat nou wel een goed idee?
Eind januari besprak de gemeenteraad het voorstel van het college om toestemming te verlenen voor de bouw van een grote supermarkt midden in IJsselmuiden. Op de locatie Slenke Es, vlak bij het Markeresplein moet een supermarkt komen van 1650 m2, dat is heel groot. De PLUS-supermarkt is 750 m2.
Het idee voor de bouw van een supermarkt ligt er al jaren en als onderzoek uitwijst dat er nog ruimte is voor een supermarkt dan zal Kampen Sociaal ook niet dwarsliggen. Maar met dit project is wel wat bijzonders aan de hand.

Jarenlang was uitbreiding van het supermarktaanbod in IJsselmuiden een ‘no go’, zelfs de recente uitbreiding van de Boni heeft lange tijd op zich laten wachten. Twijfels waren er steeds of er een extra supermarkt bij moest komen. Maar door ‘nieuwe inzichten’ kwam er eind 2015, na onderzoek, een advies dat er nog ruimte was voor een supermarkt op de locatie van de Slenke Es. Bevolkingsgroei van IJsselmuiden is in dat rapport al meegenomen en er wordt dan ook al rekening gehouden met de uitbreiding van de Boni. De omvang van de nieuw te bouwen supermarkt zou idealiter 1000 m2 bedragen, met mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. Het onderzoeksbureau adviseerde dat verplaatsing naar locatie Slenke Es van een van de discounters het beste is en dan bij voorkeur de Aldi. Als dat zou gebeuren zou dat een versterkende werking hebben voor het winkelcentrum. Dat zou in onze ogen ook een prima oplossing zijn geweest.

Kort na het advies van 2015 besluit het vorige college in 2016 een overeenkomst te tekenen met een ontwikkelaar voor de bouw van een supermarkt met een oppervlakte van 1400 m2. De wonderbaarlijke stijging is op dat moment kort besproken in de raadszaal. We zijn nu een paar jaar verder en er lijkt geen eind aan de stijging want er komt weer 250 m2 supermarkt bij. Een megasupermarkt kan best een groot succes worden voor die ondernemer. Voor de andere supermarkt aan het Markeresplein worden de druiven wel heel erg zuur. Niet de zogenoemde versterking, maar het einde van de supermarkt wordt gevreesd.

Kampen Sociaal heeft wel andere wensen. Wij zien naast een nieuwe kleinere supermarkt meer heil in de bouw van levensloopbestendige woningen. Daar is behoefte aan en past bovendien meer in de ruimtelijke omgeving van het centrum van IJsselmuiden. De meerderheid van de raad besloot eind januari echter anders.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *