Digitaal meedenken over toekomst zwembad De Steur

Digitaal meedenken over toekomst zwembad De Steur
Foto © KampenLive

Het beheer en de exploitatie van zwembad De Steur heeft de gemeente Kampen uitbesteed aan Sportfondsen Kampen. De overeenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen Kampen loopt op 1 januari 2022 af. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe exploitant voor de periode vanaf 2022. Hiervoor wordt een Europese aanbesteding uitgeschreven.

De gemeente vindt het belangrijk om te toetsen welke wensen en behoeften er bestaan bij de verschillende gebruikers van het zwembad. Het gaat niet om grote aanpassingen aan het gebouw of de inrichting ervan, maar om het gebruik van het zwembad. Denk bijvoorbeeld aan wensen over openingstijden en activiteiten.
Gebruikers van het zwembad worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met ons. Mensen die bijvoorbeeld geregeld baantjes trekken in zwembad De Steur of mensen die hun kind er op zwemles hebben, zijn van harte uitgenodigd om hun wensen en behoeften kenbaar te maken. De inbreng betrekken we, waar mogelijk en haalbaar, in onze zoektocht naar een nieuwe exploitant.

Verenigingen die gebruik maken van De Steur worden op een andere wijze betrokken en hebben daar al bericht over ontvangen.

Uitnodiging digitaal gesprek
Vanwege alle coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren.

De gemeente organiseert daarom vijf digitale bijeenkomsten op de volgende data:

1. Maandag 1 februari van 16.00 tot 16.45 uur

2. Maandag 1 februari van 19.00 tot 19.45 uur

3. Maandag 1 februari van 20.15 tot 21.00 uur

4. Dinsdag 2 februari van 16.00 tot 16.45 uur

5. Dinsdag 2 februari van 17.15 tot 18.00 uur

Let op: er kunnen per bijeenkomst maximaal 8 mensen deelnemen. Voor dit maximum is gekozen om de digitale bijeenkomsten overzichtelijk te houden. Zo blijft er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden vooraf noodzakelijk
Wilt u als gebruiker van het zwembad deelnemen aan één van de digitale bijeenkomsten? Dit graag van te voren doorgeven.

U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst door uiterlijk 25 januari een e-mail te sturen aan Aart Janssen, e-mail: a.janssen@kampen.nl
Geef in de mail uw naam en de datum en het tijdstip van uw voorkeur aan. U kunt maximaal 2 voorkeuren opgeven.

MS Teams
Er wordt voor de bijeenkomst gebruikt gemaakt van het programma MS Teams. U ontvangt van een bevestiging van aanmelding met daarin de datum en het tijdstip van de groep waarin u ingedeeld bent.
Op de dag zelf ontvangt u een e-mail met daarin meer informatie en de digitale link naar de bijeenkomst. Ook een uitleg voor het gebruik van MS Teams wordt toegestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *