CDA strijdt voor behoud muziekschool en bibliotheek in IJsselmuiden

CDA strijdt voor behoud muziekschool en bibliotheek in IJsselmuiden

CDA strijdt voor behoud muziekschool en bibliotheek in IJsselmuiden

KAMPEN – CDA Kampen pleit voor een halvering van de bezuinigingsopgave die de gemeenteraad in november aan een aantal grote culturele instellingen heeft meegegeven. De Stadsgehoorzaal, het Stadsarchief, het Stedelijk Museum, de Bibliotheek en Quintus (tezamen SAMBIQ) hebben de opdracht meegekregen om vanaf 2023 structureel bijna een half miljoen euro te bezuinigen. Nu blijkt dat de bezuiniging gehaald zou moeten worden door sluiting van de locaties van Quintus en de bibliotheek in IJsselmuiden, trapt het CDA op de rem.

Vanwege de financiële tekorten binnen de gemeente Kampen heeft de gemeenteraad besloten om onder andere in de subsidies voor de culturele instellingen te snijden. Het CDA uitte bij de behandeling van de meerjarenbegroting in november al twijfels over de hoogte van de toenmalige taakstelling van 500.000 euro. “De voorgestelde bezuiniging op SAMBIQ is erg hoog; zeker omdat niet duidelijk is of en hoe SAMBIQ dit kan en gaat realiseren. We willen voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen. Het is dan ook een goede zaak dat het college met SAMBIQ in gesprek gaat en later op de hoogte van de bezuinigingen terugkomt bij de raad. Dit willen we eerst afwachten”, sprak raadslid Jacolien van de Wetering toen.

Wethouder Van der Sloot heeft bij de begrotingsbehandeling toegezegd in gesprek te gaan met SAMBIQ hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden. Inmiddels is duidelijk dat de verzelfstandigde instellingen ervoor zullen kiezen om de locaties van Quintus en de Bibliotheek in het Kulturhus in IJsselmuiden te sluiten als SAMBIQ uiteindelijk 448.000 euro zou moeten bezuinigen. “Die optie is voor het CDA verre van wenselijk. Wij snappen dat er ook op cultuur bezuinigd moet worden, maar een taakstelling van bijna vijf ton zorgt voor een te grote kaalslag op het culturele aanbod binnen de gemeente Kampen. De sluiting van de muziekschool en de bibliotheek in IJsselmuiden is echt ongewenst”, zegt Van de Wetering.

Het CDA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk culturele activiteiten binnen de gemeentegrenzen behouden blijven. “Zowel jong als oud maken veel gebruik van de bibliotheek en de muziekschool in het Kulturhuus. Wanneer de instellingen vertrekken, blijven de stenen van het gebouw over, maar zijn de waardevolle activiteiten weg. Een noodzakelijke bezuiniging van 250.000 euro op de culturele instellingen is daarom voor onze fractie echt het maximale, zodat onder andere de vestigingen van Quintus en de bibliotheek in IJsselmuiden behouden kunnen blijven”, besluit Van de Wetering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *