Eenvoudiger financiële ondersteuning voor Kampenaren in nood: Raad steunt vereenvoudigingsvoorstellen D66 en GroenLinks

Eenvoudiger financiële ondersteuning voor Kampenaren in nood: Raad steunt vereenvoudigingsvoorstellen D66 en GroenLinks

Het aanvragen van financiële ondersteuning voor Kampenaren met een laag inkomen wordt binnenkort wellicht een stuk eenvoudiger. De gehele gemeenteraad heeft namelijk het initiatief van D66 en GroenLinks gesteund om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Volgens beide partijen zou de besparing die dit oplevert ten goede moeten komen aan de mensen die het financieel moeilijk hebben.

De motie van D66 en GroenLinks was een reactie op de hoge administratieve kosten van het nieuwe armoedebeleid. Hoewel de partijen blij zijn met de verruiming van het armoedebeleid, constateren zij dat bijna de helft van de extra uitgaven opgaat aan uitvoeringskosten. Volgens beide fracties kan dit anders en zou de gemeente moeten onderzoeken of het aanvraagproces vereenvoudigd kan worden. Hierdoor wordt het ook voor meer mensen toegankelijk om gebruik te maken van de beschikbare regelingen, aangezien veel mensen die het financieel moeilijk hebben nu geen aanvraag doen, terwijl ze wel recht hebben op ondersteuning.

Kyra Selles, raadslid voor D66, benadrukt het belang van het wegnemen van administratieve drempels en ervoor te zorgen dat het geld niet opgaat aan administratie, maar daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Ze voegt toe: “Vereenvoudiging vergt ook durf.” Haar collega van GroenLinks, Anne Christina Faber, is het hier volledig mee eens en zegt: “Als we weten waar de hoge uitvoeringskosten vandaan komen, kunnen we kijken hoe we deze kunnen verlagen. Het geld dat daardoor overblijft kan dan direct ten goede komen aan mensen die in armoede leven.”

De gemeenteraad heeft nu besloten dat het college eind van dit jaar met vereenvoudigingsvoorstellen moet komen. Ondertussen worden de maatregelen voor armoedebeleid al verruimd. Zo komen gezinnen met kinderen voortaan ook in aanmerking voor de individuele Inkomenstoeslag en wordt de inkomensgrens voor de Meedoenbon en de bijdrage bij hoge zorgkosten verruimd. Hiermee hoopt de gemeente Kampen meer mensen te bereiken die recht hebben op financiële ondersteuning, en tegelijkertijd de administratieve lasten te verlagen zodat het geld daadwerkelijk ten goede komt aan degenen die het nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *