Paviljoen aan stadsstrand definitief?

Paviljoen aan stadsstrand definitief?
Foto © KampenLive / Marco Westendorp

De gemeente Kampen heeft de tweejarige proefperiode van het Paviljoen Hanzezicht aan het stadsstrand aan de IJssel geëvalueerd. Deze horecagelegenheid heeft in 2021 een tijdelijke vergunning gekregen om het gebruik van het stadsstrand te verbeteren. Op basis van de eindevaluatie beoordeelt de gemeenteraad of deze horecagelegenheid een definitieve plek moet krijgen aan de oever van de IJssel.

Vorig jaar heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden over het eerste exploitatiejaar van Paviljoen Hanzezicht. Nu is de eindevaluatie over 2021 en 2022 voltooid. De eindevaluatie bevestigt dat het horecabedrijf en de voorzieningen voor het aanbod van vrijetijdsbesteding en horeca een goede aanvulling zijn. Ook is aan de uitgangspunten voor zwerfafval en zwemmen voldaan. Wel blijven er aandachtspunten als het gaat om de vrije toegankelijkheid van het strand en het aanzicht vanaf de achterzijde van het paviljoen. Alles overwegende heeft het college de voorkeur voor het permanent voortzetten van de tijdelijk vergunde situatie. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om zich uit te spreken of het bestemmingsplan hiervoor definitief gewijzigd moet worden of niet.

Wethouder Erik Faber: ”We hebben met deze eindevaluatie een goed beeld van de bevindingen en ervaringen van het paviljoen aan de IJssel. Het college van burgemeester en wethouders heeft alles overwegende een voorkeur voor voortzetting, maar het is aan de gemeenteraad om over de toekomst van het stadsstrand te besluiten.”

Foto © KampenLive

De eindevaluatie is zorgvuldig tot stand gekomen met respons uit alle hoeken van de samenleving. Oproepen via sociale media en gemeentepagina’s in De Brug hebben ruim 700 reacties opgeleverd. Verder heeft de externe onderzoeker gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals omwonenden en belangenorganisaties. Al deze reacties zijn verwerkt in de eindevaluatie.

Het onderwerp ‘Stadsstrand’ is in de laatste 2,5 jaar vaak onderwerp van gesprek geweest mede vanwege de verdeeldheid in de Kamper samenleving. De eindevaluatie geeft een duidelijk beeld van de tegenstellingen. Er is verschil van mening over het nut en de noodzaak van de exploitatie en de wijze waarop deze is ingericht. Er zijn mensen die het paviljoen liever zien verdwijnen en dat de inrichting van het strandje wordt teruggebracht naar de ‘oude’ situatie van voor 2021. Daarnaast zijn er ook mensen die willen dat de inrichting van het stadsstrand met het paviljoen een permanent karakter krijgt.

De conclusie in de eindevaluatie van deze pilot is tweeledig. De pilot is geslaagd als we kijken naar de doelstelling van de pilot, zoals het handhaven van het zwemverbod, minder/geen afval in de natuur en het reguleren van (fiets)parkeren. Maar er zijn ook mensen die zich bestolen voelen van hun vrijheid om te recreëren aan de IJssel. Zij stellen dat de gemeente de doelstellingen van de pilot ook op een andere manier hadden kunnen bereiken zonder de in hun ogen vrijheid beperkende maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *