Eikenbomen langs Hagedoornweg blijven behouden

Eikenbomen langs Hagedoornweg blijven behouden

Nader onderzoek levert passend alternatief op voor herstel scheur en hobbels

De werkzaamheden ten behoeve van het herstellen van de hobbels en de scheur in de Hagedoornweg worden uitgevoerd met behoud van de 32 eikenbomen aan de zuidzijde van de weg. Dit besloot het college op 5 april na aanvullend onderzoek.

De gemeente liet in 2021 ingenieursbureau Sweco de situatie onderzoeken. Sweco concludeerde dat het probleem in de fundering van de weg ligt. Bij de verbreding van de Hagedoornweg in 2009 werd de weg over de volle breedte voorbelast, behalve bij de eerste 400 meter vanaf de kant van de Veilingweg. Daar was de voorbelasting, omwille van de eiken, enkel onder de verbreding. Over deze 400 meter is de fundering van de weg niet gelijk. Dat heeft een ongelijkmatige zetting, oftewel nazakking tot gevolg. Hierdoor ontstaat scheurvorming op de grens van de verbreding uit 2009. De ongelijkmatige zetting wordt enerzijds veroorzaakt door verschil in de dikte van de veenlaag in de ondergrond. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door veenoxidatie als gevolg van het verschil in waterpeil tussen Mastenbroek en de polder Koekoek. De bomen verergeren met hun wateropname uit de ondergrond de zetting en daarmee de scheurvorming in lengterichting. Bovendien veroorzaakt de wateropname van de bomen voor extra klink en daarmee golven in het wegdek. De verwachting in 2009 was dat met een andere voorbelasting er wel ongelijkmatige zetting zou gaan optreden, maar die werd veel lager ingeschat dan wat de praktijk heeft uitgewezen.

Advies Sweco
Het onderzoek van Sweco spitste zich toe op het minimaliseren van de zogenaamde zetting en klink van de bodem. Sweco adviseerde de bomen te kappen en daarna de fundering op hetzelfde niveau te brengen als aan de huidige noordzijde van de weg.

Nader onderzoek
“Als college hechten we veel waarde aan bomen. Wij willen het kappen van bomen zoveel mogelijk beperken. Kunnen we er echt niet omheen, dan zorgen we ervoor dat elders een gelijk aantal nieuwe bomen worden geplant. Na het onderzoeksrapport van Sweco hebben wij zelf nader onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben we ons gericht op het beperken van de mogelijke nadelige gevolgen van het behoud van de eikenbomen”, vertelt wethouder Jan Peter van der Sluis. In tegenstelling tot wat werd gedacht, blijken de wortels van de bomen bijna niet in het deel van de grond te zitten dat nodig is om dezelfde fundering te realiseren als de rest van de Hagedoornweg. Van der Sluis: “Goed nieuws, want dat betekent dat het herstel van de weg is uit te voeren zonder noemenswaardige beschadiging van de boomwortels. De eiken zitten met hun wortels in de diepere ondergrond en zullen vocht uit de ondergrond blijven opnemen. Dat kan leiden tot extra zetting. Echter, door het verwijderen van een deel van de bestaande ondergrond en het aanbrengen van een drukverdelend doek onder de nieuwe fundering zal de zetting egaler zijn.”

Uitvoering van de werkzaamheden
Voor het aanbrengen van de nieuwe fundering en het drukverdelend doek is het nodig eerst een deel van de bestaande ondergrond te verwijderen. Alle werkzaamheden worden voor de bouwvakvakantie van 2022 uitgevoerd. Het verkeer over de Hagedoornweg wordt dan tijdelijk omgeleid over de Tuindersweg en zo nodig over Hartogsweg. Omwonenden en verkeersdeelnemers worden hier tijdig over geïnformeerd. Na afloop van de werkzaamheden komt de in 2020 ingestelde snelheidsbeperking van 30 km/uur te vervallen en is de maximaal toegestane snelheid op de Hagedoornweg weer 60 km/uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *