CDA Kampen warm onthaald in dorpen tijdens ‘kernentour’

CDA Kampen warm onthaald in dorpen tijdens ‘kernentour’
De CDA’ers met ‘De kernen Top 10 van Jacolien’ voor MFC De Toekomst in Wilsum

KAMPEN – Zaterdag 26 februari heeft een delegatie van CDA Kampen verschillende dorpen van de gemeente Kampen bezocht tijdens de ‘kernentour’, die georganiseerd werd op initiatief van raadslid Jacolien van de Wetering. Jacolien ging samen met wethouder Bas Wonink en kandidaat-raadsleden Henk Selles, Alerieke van der Maat, Robertjan de Wilde en Niek Teune in gesprek met vertegenwoordigers van de dorpen. Van de Wetering: “Het CDA kijkt terug op mooie ontmoetingen en waardevolle gesprekken.”

Achtereenvolgens bezocht de delegatie van CDA Kampen de kernen Zuideinde, Zalk, Wilsum en Kampereiland. Op zaterdag 12 februari ging het CDA al naar De Kandelaar in ’s-Heerenbroek, waar toen ‘Heel ’s-Heerenbroek Bakt’ gehouden werd. Bij elke ontmoeting stond de herijking van ‘De kernen Top 10 van Jacolien’ centraal. Diverse speerpunten van raadslid Van de Wetering zijn de afgelopen jaren gerealiseerd, maar tegelijkertijd zijn er nieuwe uitdagingen voor de dorpen ontstaan. Met name de wens om woningen te bouwen voor eigen inwoners werd in alle kernen genoemd.

In Zuideinde werden de CDA’ers ontvangen in de verbouwde kerk, die de kleinste zelfstandige gemeente van de PKN huisvest. Vervolgens werd een kijkje genomen op de verbouwde basisschool, waar het aantal leerlingen groeit. “Mede door het bouwen van nieuwe woningen zijn jonge gezinnen naar Zuideinde gekomen. Dat heeft een positief effect voor zowel de school als de kerk”, aldus Henk Selles.
Zalk was de tweede stop van de kernentour. In het dorpshuis werd onder andere gesproken over het voorzieningenniveau in het dorp, de Zalkerloop en de rol van de wijkverbinder. Daarnaast werd opnieuw de uitbreiding van het aantal woningen benoemd. “De jeugd wil graag in Zalk blijven wonen”, zegt Niek Teune. “Het bouwen van nieuwe woningen is daarom nodig om de jongeren voor het dorp te behouden.”
In MFC De Toekomst in Wilsum werd opnieuw gesproken over het belang van het bouwen van woningen voor starters en senioren. Daarnaast werd stilgestaan bij de traditionele paasbult. De kernentour werd afgesloten bij Ons Erf op Kampereiland. Het belangrijkste gespreksonderwerp daar was het rapport ‘WERK in uitvoering’, dat opgesteld is door de projectgroep WERK (Waardevol, Energiek en Rendabel Kampereiland). CDA Kampen omarmde medio januari de leefbaarheidsplannen in ‘WERK in uitvoering’ al. Ook woningbouw en verkeersveiligheid kwamen aan bod.

Raadslid Jacolien van de Wetering kijkt tevreden terug op de kernentour. “De krachtige kernen hebben veel kansen, maar ook uitdagingen. Het is goed om periodiek een bezoek te brengen aan de dorpen, zodat wij weten wat er speelt en daarmee aan de slag kunnen. Het CDA kijkt terug op mooie ontmoetingen en waardevolle gesprekken”, aldus Van de Wetering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *