Noodoproep tegen torenhoge energieprijzen

Noodoproep tegen torenhoge energieprijzen
Foto © KampenLive

(Ingezonden – politiek)

En de inflatie helpt ook niet mee

“Wat moet ik nu doen? Bezuinigen op een WIA uitkering op bijstandsniveau?” De energieprijzen stijgen dit jaar naar recordhoogtes. De gemiddelde variabele prijs voor stroom ligt nu maar liefst 565% hoger dan een jaar geleden en ook voor gas zien we een stijging van het gemiddeld variabel tarief van 550% ten opzichte van een jaar terug. Het kabinet probeert te compenseren. Maar die compensatie is al verdampt nog voordat je er gebruik van kunt maken. Want ook de inflatie vliegt gierend uit de bocht.

De fractie van Hart voor Kampen heeft vragen gesteld aan het college over mensen die van een minimale bijstandsuitkering moeten rondkomen en de torenhoge energieprijzen waarmee nu zij geconfronteerd gaan worden. De aanleiding was het volgende noodoproep op Facebook:

“Mijn energiecontract is 13 februari afgelopen. Ik betaal nu 107 euro en de aanbieding is voor 1 jaar vast 234 euro en voor variabel 299 euro. Ik heb een WIA uitkering op bijstandsniveau. De belastingverlaging is al verwerkt in het nieuwe aanbod. Wellicht kom ik wel in aanmerking voor 200 euro van de gemeente. Ik heb voor het vaste contract gekozen: dit betekent 127 euro per 1 maart meer. Dit is op jaarbasis 1270 euro – 200 euro = 1070 euro. Hoezo compensatie? Dat wordt verder bezuinigingen. Hoe dan als je al jaren op dit inkomensniveau zit door ziekte?”

Naast de vermindering op energiebelasting, is er voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum vanuit de gemeente eenmalig een tegemoetkoming van 200 euro beschikbaar ter ondersteuning van het betalen van de energierekening. Een mooi gebaar maar gezien bovenstaande oproep lijkt dit een druppel op een gloeiende plaat.

Piet Bergstra: “Ook komt er weliswaar extra geld voor energiebesparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met lage inkomens. De gemeente kan dat op een eigen manier inzetten (denk daarbij aan het uitdelen van vouchers voor aanschaf van energiebesparende producten, energieboxen en aanbieden van energieadvies). Maar dát is een zorg voor later. Eerst het nu. Het motto van het college is: “Iedereen telt mee”. Daarom wil ik van het college weten wat het college gaat doen om te zorgen dat ook deze mensen mee blijven tellen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *