D66 legt leden ambitieus programma voor

D66 legt leden ambitieus programma voor
Foto © D66 Kampen

(Ingezonden – politiek)

D66 Kampen presenteert deze week het concept verkiezingsprogramma aan haar leden. Het centrale thema voor de Kamper liberalen is modernisering. Volgens de schrijvers van het D66-programma is het tijd voor meer lef en ambitie.

Edward Boon, nummer twee op de kandidatenlijst en één van de auteurs van het verkiezingsprogramma, ziet een paar grote uitdagingen voor Kampen: het grote woningtekort, verduurzaming, goede zorg en leefbaarheid. “Maar als we aan de slag gaan willen we dat meteen gebruiken om onze gemeente sterker, welvarender en groener te maken.”
Boon ziet nu dat Kampenaren vaak hun kansen buiten Kampen zoeken. “Er is hier veel te weinig moderne bedrijvigheid en er zijn relatief weinig startende ondernemers. Dat economisch klimaat moeten we verbeteren.”

Het verkiezingsprogramma heeft de titel meegekregen ‘Het kan wel’. Boon vindt dat dit precies de motivatie van D66 laat zien. “Ik krijg nog wel eens te horen: ‘Goed idee, maar ik weet niet of dat wel in Kampen kan.’ Wij denken juist dat er heel veel meer kan in Kampen, maar ook moet. En de modernisering van onze economie is daar een goed voorbeeld van. ”

Naast typische D66-onderwerpen als onderwijs, klimaat, cultuur en de levendigheid in de stad, ontbreekt de zondag niet. Of zoals de lokale democraten zelf zeggen: zondagsvrijheid. Bij de vorige verkiezingen waren zij de grote voorvechters van supermarkten op zondag. En met succes, want sinds enkele jaren kunnen Kampenaren ook op zondag boodschappen doen. Boon wil ook de andere winkeliers in onze gemeente de vrijheid geven zelf te bepalen of ze op zondag open gaan. “Nu verliezen winkeliers veel klanten aan Zwolle en aan het internet. Dat is slecht voor onze stad.”

Boon vindt het een degelijk programma geworden. “Het onderstreept denk ik hoezeer wij een echte middenpartij zijn: niet roepen aan de kant, maar ideeën aandragen om problemen aan te pakken. We zijn klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.”

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart ligt nu voor bij de ledenvergadering voor een definitief akkoord. Edward Boon kijkt daarnaar uit: “Onze leden zitten vol ideeën. En meestal komen zij nog met aanvullingen en aansporingen. Dat vind ik zelf ook de kracht van een politieke partij: nieuwe ideeën delen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *