Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen GBK vastgesteld

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen GBK vastgesteld

Ingezonden: GBK

Nadat in oktober Elina Schmidt-Blokzijl was gekozen tot lijsttrekker van de Gemeente Belang Kampen, werd op zaterdag 18 december de volgorde van de kandidaten vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De eerste vijf personen op de kandidatenraadslijst zijn als volgt:

1. Elina Schmidt – Blokzijl
2. Suat Azer
3. Steven Zwitser
4. Hans van der Harst
5. William Borneman

Een vijftal bekende namen komt niet meer voor op de lijst. Het gaat om de huidige wethouder Albert Holtland en de huidige raadsleden Piet Bergstra, Nardus Koster en Henk Prinsen. Huidig commissielid Bruno Karel had eerder al laten weten zich niet kandidaat te stellen.
Zij hebben aangegeven dat zij hun kandidaatstelling intrekken, nadat zij de kiescommissie eerder hadden laten weten niet mee te doen als Suat Azer op de lijst zou komen. Hoewel niet unaniem, bracht de kiescommissie het advies uit om een lijst zonder Suat Azer op te stellen. Het bestuur is niet mee gegaan in dit advies. Een goed functionerende volksvertegenwoordiger zou op deze manier monddood gemaakt worden. Om deze reden hebben zij een kandidatenlijst gepresenteerd waarin ook de naam van Azer was opgenomen.

De ledenvergadering was drukbezocht. Er was een diverse groep leden: Brunnepers, ondernemers, woonwagenbewoners, turken, arm en rijk, jong en oud, atheist of katholiek. Inclusiviteit staat namelijk bij de Gemeente Belang Kampen hoog in het vaandel, en niet alleen als kiesleus. Iedereen was er als lid van de Gemeente Belang Kampen en trots om als onderdeel van onze mooie democratie zijn of haar eigen stem te mogen laten horen. Van iedereen, voor iedereen! Samen hebben we hart voor Kampen.

Net als de ledenvergadering in oktober en zoals ook in de statuten staat vermeld, is de stem van ieder lid geldig. Het voorstel vanuit het bestuur om met volmacht te stemmen is afgewezen zodat alleen de leden die in persoon aanwezig waren de mogelijkheid hadden hun stem uit te brengen.
Na telling bleek de opstelling van het eerder genoemde viertal als een boemerang bij hen te zijn teruggekeerd. Het resultaat was een lagere positie dan in de voorstellen van de kiescommissie en die van het bestuur. De leden hebben hiermee duidelijk laten zien dat een exit-functie bedenken voor een volksvertegenwoordiger een taak is voor hen en niet van de kandidaten zelf.

In tegenstelling tot berichtgeving in de media, heeft er slechts een handjevol leden zijn lidmaatschap opgezegd. Ook het voltallige bestuur en de schaduwfractie zijn nog gewoon compleet. Samen gaan zij vol energie de verkiezingen in en hebben alle vertrouwen in de uitkomst!

GBK wenst u een gezond 2022!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *