CDA Kampen presenteert onderscheidende kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

CDA Kampen presenteert onderscheidende kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen
Foto © Richard Tennekes

KAMPEN –De leden van CDA Kampen hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Onder de eerste tien kandidaten zijn zowel ervaren raadsleden als bevlogen jongeren, die enthousiast aan de slag willen voor de stad en omliggende kernen. Bas Wonink wordt lijsttrekker. Wonink: “Met dit sterke team kan het CDA echt het verschil gaan maken.”

CDA Kampen heeft de afgelopen jaren bewezen dat het veel kan betekenen voor de stad en de omliggende dorpen. Aangevoerd door Bas Wonink (47) uit Kampen zijn de kandidaten op de kieslijst bereid om opnieuw hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een mooier Kampen. “Met dit sterke team kan het CDA echt het verschil gaan maken. Wij hebben de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt, maar er liggen nog steeds grote opgaven. Daar kunnen onze kandidaten vanuit hun eigen achtergrond, expertise en enthousiasme aan bijdragen”, aldus lijsttrekker Wonink.

2. Jacolien van de Wetering-De Groot
Jacolien van de Wetering-De Groot (51) uit ’s-Heerenbroek staat als tweede op de lijst. Jacolien is sinds 2014 raadslid, waardoor zij over veel politieke ervaring beschikt. Daarnaast is zij als bestuurslid van Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek een bekend gezicht in de kernen. Jacolien draagt de vrijwilligers die betrokken zijn bij dorpshuizen en verenigingen een warm hart toe. Zij heeft jarenlang gestreden voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in ’s-Heerenbroek.

3. Henk Selles
Henk Selles (60) uit IJsselmuiden maakt de top 3 compleet. Henk is een voormalig agrariër, die breed maatschappelijk betrokken is. Hij vervult diverse functies bij verschillende landbouw- en plattelandsorganisaties. Ook is Henk een bekend gezicht in de gemeente door zijn functie in een kerkbestuur en bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Henk wil zich inzetten voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente; van plattelandseconomie, land- en tuinbouw tot Zuiderzeehaven.

4. Robertjan de Wilde
Robertjan de Wilde (47) uit IJsselmuiden staat op een prominente vierde plek. Voordat hij directeur werd van de Vivente-groep (stichting voor christelijk basisonderwijs in Zwolle) was hij directeur van diverse scholen in de gemeente Kampen. In het verenigingsleven heeft hij bestuursfuncties vervuld bij AMDG, Wilhelmina en IJVV. Robertjan wil zich hardmaken voor een veilige woon- en leefomgeving met voldoende culturele- en sportvoorzieningen, die voor zoveel mogelijk burgers toegankelijk zijn.

5. Niek Teune
Niek Teune (25) uit IJsselmuiden sluit de top 5 af. Deze talentvolle jongere is voorzitter van CDJA IJsseldelta en fractiesecretaris van CDA Kampen. De voormalig bestuurssecretaris van MKB-Nederland Regio Zwolle werkt tegenwoordig op het Deltion College. Ook is Niek als vrijwilliger actief bij Rabobank IJsseldelta en PEC Zwolle. Als freelance verslaggever van Streeknieuws en De Brug is hij een bekend gezicht in de gemeente. Zijn belangrijkste speerpunt: meer betaalbare koop- en huurwoningen, met name voor starters op de woningmarkt.

6. Martijn Postuma
Martijn Postuma (37) uit Kampen staat op de zesde stek. Martijn werkt in de sportsector, als manager bij Athletic Skills Model. Hij is actief geweest bij Go-Ahead Kampen als jeugdtrainer en als Hoofd Jeugdopleiding. Daarnaast was hij actief in het jeugdwerk bij de Nederlands Gereformeerde Kerk Kampen. Martijn wil zich de komende jaren graag inzetten voor sport, cultuur en evenementen.

7. Alerieke van der Maat-Bosma
Alerieke van der Maat-Bosma (43), woonachtig aan De Zande, is de ervaren nummer 7 van het CDA. Alerieke was tussen 2006 en 2010 raadslid; momenteel is ze lid van de commissie Bestuur en Middelen. Ze groeide op in IJsselmuiden, waar ze in haar tienerjaren actief lid was van IJGV en IJTC. Ze werkt bij een gemeente als programmamanager organisatieontwikkeling. Alerieke is warm pleitbezorger van een gemeente die dienstbaar is naar de inwoner is en niet andersom. Zij vindt het belangrijk dat de gemeente initiatieven van inwoners omarmt, stimuleert en faciliteert.

8. Gerwin van Dijk
Ondernemer Gerwin van Dijk (37) staat op plek acht. Hij is betrokken bij familiebedrijf Van Dijk Transport. Daarnaast heeft hij gekorfbald en gevoetbald bij DOS Kampen. Gerwin hecht waarde aan een gemeente met voldoende woon- en leefruimte, die goed te bereiken is over de weg en het water. Daarnaast pleit Gerwin voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.

9. Simone Adema-Poelstra
Simone Adema-Poelstra (32) uit Kampen staat op de negende plek. Zij werkt bij de Provincie Overijssel als projectleider Leefbaar Platteland. Vanaf 2015 is ze secretaris en vicevoorzitter van CDA Kampen.

10. Suzanna Broekhuizen
Suzanna Broekhuizen (18) uit Kampen maakt als jong talent de top 10 compleet. Zij studeert bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Suzanna vicevoorzitter en secretaris van CDJA IJsseldelta. Met deze enthousiaste kandidaat geeft het CDA de jongeren een stem in de politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *