Kampen aan de slag met aanpak tegen eenzaamheid!

Kampen aan de slag met aanpak tegen eenzaamheid!

Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van het coronavirus hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Om het tij te keren heeft de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid gemaakt.

De lokale coalitie eenzaamheid in wording, met vertegenwoordigers van WijZ Welzijn Kampen, Humanitas, Bibliotheek Kampen, GGD IJsselland, InteraktContour, deltaWonen en gemeente, zijn samen aan de slag gegaan om een aanpak te maken. Ze zijn hierin ondersteund door een adviseur van het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS.

Wethouder Van der Sluis: “De aanpak concentreert zich op twee speerpunten: het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Aan een gebrek aan inzet kan het niet liggen. Kampen kent veel initiatieven om eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan; van koffie-uurtjes tot maatjesprojecten. Nóg zo’n project gaat het probleem niet oplossen. Met dit actieplan willen we daarom vooral de kennis over bestaande initiatieven bij professionals en inwoners vergroten en dagen we inwoners uit om op wijkniveau, in de eigen omgeving, het verschil te maken.”
Verschillende wijken en verschillende personen vragen om een verschillende aanpak. Uit onze analyse is naar voren gekomen dat eenzaamheid in Kampen in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën speelt. Wij zien wel een urgentie bij de groep van 75-plussers. Daarom ligt de focus in eerste instantie op deze leeftijdsgroep.

In de Week tegen Eenzaamheid 2020 (1 t/m 8 oktober) presenteert de lokale coalitie in voorbereiding het plan. Deze presentatie vormt tegelijk de officiële aftrap van de lokale coalitie ‘Kom Erbij!’. Naast de organisaties uit de voorbereidingsgroep worden andere organisaties ook in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten bij de coalitie. Door de speerpunten uit de nota te onderschrijven kunnen organisaties coalitiepartner worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *