Stap voorwaarts in woningbouwontwikkeling Bovenhavenkwartier

Stap voorwaarts in woningbouwontwikkeling Bovenhavenkwartier
Foto © KampenLive / GB

Het Bovenhavenkwartier, een beeldbepalende locatie in Kampen, staat op het punt om een sprong voorwaarts te maken in zijn ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangekondigd dat het ontwikkelkader voor dit gebied zal worden gewijzigd in april, waarmee een belangrijke stap wordt gezet richting de realisatie van een levendige woonomgeving.

Na maanden van intensief participatieproces met de buurt, ontwikkelaars en de gemeente, is een plan ontstaan dat ongeveer 60 woningen en appartementen omvat. Opvallend is dat er wordt afgezien van ondergronds parkeren, een beslissing die voortvloeit uit de uitkomsten van het participatieproces en de wensen van de omwonenden.

Wethouder Jan Peter van der Sluis, verantwoordelijk voor wonen, benadrukte het belang van dit besluit: “Het voorliggende plan is het resultaat van nauwe samenwerking met de betrokken ontwikkelaars en de waardevolle inbreng van de omwonenden. Met deze wijzigingen streven we ernaar om het Bovenhavenkwartier nieuw leven in te blazen tot een aantrekkelijke woonomgeving, met de historische binnenstad en de prachtige IJssel binnen handbereik.”

Het oorspronkelijke ontwikkelkader omvatte de bouw van een stedelijk woongebied met een ondergrondse parkeergarage, een plan dat echter op weerstand stuitte bij omwonenden vanwege de voorgestelde hoogte en diepte van de gebouwen. Als reactie hierop heeft de gemeenteraad het college verzocht om alternatieven te verkennen die voor alle belanghebbenden acceptabel zijn. Het herziene ontwikkelkader dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad weerspiegelt de uitkomsten van deze participatie-inspanningen.

Wat betreft woningbouw, zal het gebied een mix van appartementen en grondgebonden woningen huisvesten, met parkeerplaatsen op maaiveldniveau. De hoogte van de appartementengebouwen zal variëren, met een maximum van zeven verdiepingen, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van omwonenden tegen te hoge gebouwen.

Een van de meest opvallende beslissingen is het afzien van ondergronds parkeren. Hoewel technisch gezien haalbaar, werden de kosten voor een ondergrondse parkeergarage als onaanvaardbaar hoog beschouwd door zowel het college als de ontwikkelaars. Dit heeft geleid tot het voorstel om deze parkeervoorziening te schrappen uit het plan.

Het voorstel van het college, gesteund door zowel ontwikkelaars als omwonenden, zal in april worden behandeld door de gemeenteraad, die naar verwachting een besluit zal nemen over de verdere ontwikkeling van het Bovenhavenkwartier. Met deze stap lijkt de weg vrij voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van dit belangrijke gebied in Kampen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *