Bewoners IJsselkade voelen zich miskend

Bewoners IJsselkade voelen zich miskend

Goed communiceren tussen de gemeente Kampen en haar inwoners blijft een aandachtspunt. De lokale politieke partij Hart voor Kampen heeft daar vaker aandacht voor gevraagd. Telkens worden er verbeteringen toegezegd, maar de praktijk is weerbarstiger. Het nieuwste dieptepunt is een brief van bewoners van de IJsselkade, die de partij ontving. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet.

Op 6 augustus 2022 schreven bewoners van de IJsselkade een brief aan het college en de gemeenteraad. In die brief vroegen zij aandacht voor de drempel ter hoogte van het appartementencomplex IJsselkade 46. Diverse omwonenden ondervinden daar veel overlast van. “Omdat er na drie maanden nog steeds geen enkele reactie was ontvangen, stuurden wij op 29 oktober opnieuw een brief”, aldus een van hen.

Op 8 november kregen zij antwoord van een ambtenaar. Op 8 december ontvingen de bewoners weer een reactie op diezelfde brief van 29 oktober: ‘De brief is in handen gegeven van het college van B&W. Een inhoudelijke reactie kunt dan ook van het college tegemoet zien’ was nu de reactie. Over de brief van 6 augustus werd met geen woord gerept.

“Sindsdien is het muisstil. Wij hebben het idee dat er in het stadhuis langs elkaar heen gewerkt wordt; de een weet niet wat de ander doet. De ambtenaar heeft niet meer gereageerd ondanks zijn belofte dit voor het einde van het jaar te doen. Het is om moedeloos van te worden”, aldus een teleurgestelde bewoner. De bewoners hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden.

Nardus Koster, de fractievoorzitter van Hart voor Kampen, heeft dit inmiddels onder de aandacht gebracht van het college. Bewoners horen op zijn minst een reactie te krijgen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Koster wil van het college weten hoe dit zover heeft kunnen komen en heeft gevraagd om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen.

De gemeente Kampen heeft nog niet zo lang geleden juist laten weten dat ze beter wil communiceren met onder andere inwoners, bedrijven en organisaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Zo moeten bijvoorbeeld schrijftrainingen voor medewerkers en opmerkingen van inwoners de brieven en andere teksten van de gemeente Kampen eenvoudig en gemakkelijk leesbaar maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *