Kampen wil meerjarenvisie voor een feestelijke en veilige jaarwisseling

Kampen wil meerjarenvisie voor een feestelijke en veilige jaarwisseling
Foto © KampenLive / Marco Westendorp

Burgemeester en wethouders van Kampen vragen de gemeenteraad de meerjarenvisie Jaarwisseling Kampen 2023 – 2027 vast te stellen. In deze visie staan afspraken om de jaarwisseling in de gemeente Kampen feestelijk en veilig te vieren, waarbij ook de tradities van het carbidschieten behouden blijven.

De meerjarenvisie Jaarwisseling is opgesteld naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad in september 2020. Er bleek onduidelijkheid en er waren verschillen in de toepassing van het bestaande beleid. Bovendien lagen de standpunten van voor- en tegenstanders op onderdelen ver uit elkaar. Deze nieuwe visie die is samengesteld op basis van standpunten van betrokken partijen, vormt het beleidskader voor de viering van de jaarwisseling in de gemeente Kampen.

Burgemeester Sander de Rouwe: ”Carbidschieten tijdens Oud en Nieuw hoort bij Kampen. Deze unieke traditie willen we behouden, maar wel veilig en zonder grote overlast. Door goede afspraken met elkaar te maken, vieren de jaarwisseling op onze manier, feestelijk en veilig.”

Foto © KampenLive / Marco Westendorp

Kampen viert Oud en Nieuw met het afsteken van vuurwerk, het traditionele carbidschieten met melkbussen en ontmoetingen op straat. In 2018 is het carbidschieten gereguleerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Toch bleken er verschillen te zijn in de toepassing van het bestaande beleid. Deze meerjarenvisie geeft meer duidelijkheid en uniformiteit aan de viering van de jaarwisseling.

De visie biedt een kader met de strategische uitgangspunten voor het beleid. De visie besteedt aandacht aan behoud van tradities, aan veiligheid en beperking van overlast voor mens en (huis)dieren. De uitgangspunten van de visie hebben ook geleid tot een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Deze wijzigingen dragen bij aan een eenduidig beleid van de bestaande werkwijze bij de viering van de jaarwisseling. Burgemeester en wethouders stellen daarvoor nadere regels vast. Dat geeft belanghebbenden en andere betrokkenen meer zekerheid.
Bij de totstandkoming van de meerjarenvisie zijn veel inwoners van Kampen betrokken. Zij hebben meegewerkt door een vragenlijst in te vullen. Daarnaast heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met inwoners. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de meerjarenvisie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *