Berm Europa-Allee derde in ‘Blije Berm Verkiezing’

Berm Europa-Allee derde in ‘Blije Berm Verkiezing’

De berm van de Europa-Allee is derde geworden in de Blije Berm Verkiezing van de Provincie Overijssel. In 2020 werd de Europa-Allee hét ‘startpunt’ van het project “Bloemen voor Bijen”, een initiatief van Hart voor Kampen raadslid Piet Bergstra. De bedoeling van dit project is om meer bloeiende bermen te creëren voor wilde bijen en andere bestuivers. Daarvoor moet het maaibeleid en het de bodem wel goed op elkaar aansluiten.

Bermen zijn belangrijk want ze zijn een belangrijk leefgebied voor allerlei insecten en kleine (zoog)dieren. Zo vinden veel dieren – zoals insecten en vogels – hun voedsel in de berm. Maar ook zetten vlinders hun eitjes af in waardplanten en graven bijen hun nest in zandige stukken. Daarnaast is de berm een verbindingsbaan voor de vele soorten.

Overijssel heeft een groot aantal kilometers aan bermen. De bermen zijn echter niet overal ecologisch interessant. Door klepelbeheer (de verhakselde plantenresten blijven liggen als compost). Dit leidt tot een toename van de voedselrijkdom van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en ruigteplanten als brandnetel en fluitenkruid.

Gelukkig zet gemeente Kampen zich in voor een biodiverse berm. Meer ecologisch beheer en de berm in te richten met landschappelijke elementen. Deze berm van de Europa-Allee werd ingediend voor de provinciale Blije Berm Verkiezing. Er volgde een veldbezoek op 11 juli 2022. Er werden de pluimvoetbij, het icarusblauwtje en sprinkhanen aangetroffen. De berm van de Europa-Allee won niet, dat werd Hellendoorn. Toch kreeg zij een fantastische derde plek.

Bergstra: “En dat na 1 jaar pionieren! Toch een prachtig resultaat. Het is een mooie bloemrijke berm in het midden van Kampen. Er komen veel mensen langs en die kunnen ervan genieten. Voor de beleving en het draagvlak is dat een goede plek. Volgens het juryrapport is ook het beheer goed. We zijn op de goede weg!”. De jury heeft wel enkele aanbevelingen gedaan, zoals meer open plekken in de berm creëren. Dat wordt nu meegenomen voor volgend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *