Route sollicitatieprocedure voor nieuwe burgemeester

Route sollicitatieprocedure voor nieuwe burgemeester

Met respect en dankbaarheid voor wat burgemeester Koelewijn heeft betekend voor de gemeente Kampen hebben de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Kampen kennis genomen van zijn besluit om af te treden per 1 oktober aanstaande. Er is een profielschets gemaakt voor een nieuwe burgemeester. Inwoners van de gemeente Kampen hebben ook inbreng geleverd voor deze profielschets. De raad van de gemeente Kampen gaat nu op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Donderdag 25 maart ontving de Commissaris van de Koning (CdK) Andries Heidema tijdens de raadsvergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester uit handen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Willem Schutte (ChristenUnie).

Route
29 maart verschijnt de vacature in de Staatscourant. Kandidaten hebben dan drie weken de tijd om te solliciteren. Vanaf mei gaat de CdK in gesprek met de sollicitanten en maakt hij een eerste selectie. Daarna bespreekt de CdK met de commissie wie uitgenodigd gaat worden voor een gesprek met de vertrouwenscommissie, waarbij de CdK ook advies geeft. Vervolgens (mei/juni) volgen de gesprekken tussen kandidaat en commissie in het grootste geheim. Uiteindelijk doet de commissie een aanbeveling van twee personen aan de gemeenteraad. In een extra, tevens besloten, raadsvergadering (juli) kiest de gemeenteraad een van de twee kandidaten en doet een voordracht aan de CdK. En ook op deze vergadering ligt geheimhouding.

Stilte
Gedurende het hele proces, zeg maar vanaf 29 maart, heerst absolute stilte. Informatie of stukken mogen nooit en te nimmer door de leden van de vertrouwenscommissie aan anderen verstrekt worden, ook niet aan eigen fractieleden. (Als ze maar niet met papieren met aantekeningen onder hun arm gaan lopen 🙂

Tenslotte
Pas na de extra raadsvergadering in juli weet Kampen wie de nieuwe burgemeester wordt.

Samengevat:
29 maart: vacature in Staatscourant
29 maart tot 20 april: sollicitatieronde
mei/juni: selectie kandidaten door Commissaris van de Koning
juni/juli: gesprekken geselecteerde kandidaten met vertrouwenscommissie
juli: extra, tevens besloten, raadsvergadering waarin keuze van kandidaat
juli: voordracht kandidaat door gemeenteraad aan Commissaris van de Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *