Versnelling woningbouw Kampen en IJsselmuiden

Versnelling woningbouw Kampen en IJsselmuiden
Foto © KampenLive

Tijdens de vergadering op maandag 22 maart stond de versnelling van de woningbouw op de agenda. De woningnood is groot in Nederland en ook in Kampen, er is weinig aanbod, de huizenprijzen zijn fors gestegen en er wordt vaak boven de vraagprijs geboden. Ook huurders vinden moeilijker een geschikte woning.

Meer bouwen
Deze week is de Woonagenda voor West Overijssel vastgesteld. Deze Woonagenda gaat uit van een groei van de regio West-Overijssel met 35.000 tot 40.000 huishoudens in de komende 10 jaar. Kampen gaat de komende tien jaar het tempo van nieuwbouw verhogen van gemiddeld 250 woningen per jaar naar circa 400 woningen per jaar. Waar mogelijk gaan we bestaande projecten versnellen in IJsselmuiden en Kampen en we gaan Kampen Zuidwest ontwikkelen.

Wat gaan we waar bouwen
Harro Pruijssen van de ChristenUnie zei dat we voor deze versnelling zijn en vooral benieuwd te zijn naar daadwerkelijke versnellingsmogelijkheden. Alle ogen zijn gericht op sleutelprojecten in Kampen Zuidwest (Reeve I, Venedijk West, Venedijk Oost, Hamberg en Reeve II) en ook in IJsselmuiden en de kernen. Om de versnelling daadwerkelijk te realiseren wordt ook gekeken naar verbeteringen in de werkwijze bij projecten en de rolverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars.
We zullen als ChristenUnie onze aandacht vooral richten op een inclusieve woningmarkt. Dus betaalbare woningen voor starters en voor onze ouderen. We willen dat onze ouderen waardig ouder kunnen worden. Verder dat er voldoende voorzieningen zijn.
Er werd ook gesproken over het unieke karakter van onze gemeente, over sneller en kleiner bouwen. Er wordt rekening gehouden met aardgasvrij, met hitte en meer regenval en het gebruik van duurzame materialen.

Meer duidelijkheid
In de woonagenda zijn in Kampen locaties voor sleutelprojecten genoemd. Met deze aanpak loopt Overijssel voor op de landelijke ontwikkelingen. Er zijn best nog wel uitdagingen zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. In april zal in een plan van aanpak duidelijk worden of het daadwerkelijk lukt om de woningbouw te versnellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *