Gemeente Kampen brengt bezorgend verkeer binnenstad in kaart

Gemeente Kampen brengt bezorgend verkeer binnenstad in kaart

De gemeente Kampen brengt de komende twee jaar het bezorgend verkeer in de binnenstad van Kampen in kaart. Hiervoor worden tijdelijk vijf camera’s langs toegangswegen geplaatst om het verkeer te meten. Dit geeft de gemeente Kampen informatie over de hoeveelheid verkeer, het soort voertuigen en waar verkeer de stad in en uit rijdt. De informatie wordt gebruikt voor een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een slimmere en duurzame bevoorrading van de binnenstad. De ontwikkeling hiervan start naar verwachting vanaf 2022.

De historische binnenstad van Kampen is kwetsbaar voor veel en zwaar verkeer. De laatste jaren neemt de hoeveelheid bezorgend verkeer toe. Er is sprake van een veranderend gebruik van de binnenstad. De bevoorrading vindt daarbij steeds meer op verschillende momenten plaats. Ook de toename van internetverkopen zorgt voor meer bezorgend verkeer. De gemeente Kampen wil werken aan een leefbare binnenstad en de hoeveelheid zwaar verkeer in de binnenstad daarom zoveel mogelijk beperken.

Wethouder Albert Holtland: “Er zijn allerlei mogelijkheden om de bevoorrading van de binnenstad te verbeteren. Voor een leefbare, schone en aantrekkelijke binnenstad is het belangrijk om daar de komende jaren samen met ondernemers goed over na te denken. Dit onderzoek is daarvoor een eerste stap.”

Samenwerken aan slimme en duurzame bevoorrading
Samen met ondernemers wil de gemeente nadenken over slimme en duurzame bevoorrading. Daarom werkt de gemeente vanaf 2022 aan een nieuw mobiliteitsplan voor de binnenstad. Het verkeersonderzoek wordt de komende twee jaar al uitgevoerd om bij de start van dat traject goede informatie over het bezorgend verkeer te hebben.

Inzicht in aantal en soort voertuigen
Voor het onderzoek worden zogeheten ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) ingezet, die ook op andere plekken voor verkeersmetingen worden gebruikt. De camera’s leggen geen beelden vast, maar registreren de kentekens van passerende voertuigen. Een verkeerskundig adviesbureau combineert deze informatie met gegevens van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

De gemeente Kampen ontvangt de gegevens over het verkeer geanonimiseerd. Daarmee heeft de gemeente alleen inzicht in het aantal voertuigen, om wat voor soort voertuigen het gaat (vrachtauto’s, lichte of zware bestelauto’s of personenauto’s) en waar de voertuigen de binnenstad in en uit rijden. De camera’s meten vanaf juni het verkeer langs de Flevoweg, Noordweg, Kennedylaan, Stadsbrug en De la Sablonièrekade. De camera’s worden uiterlijk in juli 2023 weer verwijderd.

Subsidie en samenwerking
Voor het onderzoek heeft de gemeente Kampen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een subsidie ontvangen uit het programma ‘Slimme, Duurzame en Veilige Logistiek‘. Bij de voorbereiding van het onderzoek is samengewerkt met de gemeente Zwolle, waar dit onderzoek ook plaatsvindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *