Bijeenkomst Binnenstad-brand, wel onrust bij bewoners, geen overlast bekend

Bijeenkomst Binnenstad-brand, wel onrust bij bewoners, geen overlast bekend
Foto: Henk Prinsen GBK

Vanmorgen was er een bijeenkomst met de bewoners van de binnenstad. Aanleiding was de brand van gistermiddag. Nardus Koster en Henk Prinsen waren namens GBK aanwezig. Tijdens de bijeenkomst ging het 10 minuten over de brand en werd uur over de onrust bij de omwonenden gesproken.

De burgemeester gaf te kennen dat gemeente er bovenop zit als het gaat om handhaving in de binnenstad. Wel zijn ze met handen en voeten gebonden aan de juridische (on)mogelijkheden. Het laatste halfjaar is de overlast wel sterk afgenomen, aldus de burgervader. Wij hadden het idee dat de aanwezigen tevreden waren met de verkregen informatie over de brand en de mogelijkheden van handhaving. Toch bleven ze ongerust over de huidige situatie in onze binnenstad.

Vorige week nog vroeg Prinsen in de raadsvergadering aandacht voor de ontwikkelingen in de binnenstad. “Veel panden worden opgekocht door zorgaanbieders. Nu weer Oudestraat 78”, bracht Prinsen onder de aandacht. Met het in december vastgestelde bestemmingsplan ‘Wonen en zorg: woningsplitsing, woningomzetting en kamerbewoning’, moest voorkomen worden dat o.a. in de binnenstad van Kampen de scheefgroei aan zorgwoningen onevenredig blijft oplopen en dat er regulerend kan worden opgetreden tegen illegale woningsplitsing, omzetting en kamerverhuur. “Toch komen er bij ons nog steeds klachten binnen over nieuwe zorgwoningen en het misleiden van onze gemeente, waar het gaat om het gebruik van de aangekochte of gehuurde panden in onze binnenstad. De overlast lijkt enorm: drugs, criminaliteit en agressiviteit”. Prinsen wilde weten of er gehandhaafd wordt, wat de wethouder gaat doen om de, tot wanhoop gedreven, bewoners en ondernemers beloven om meer tot een leefbare binnenstad te komen?

Wethouder Van der Sluis: “De cijfers van de politie geven aan dat er de afgelopen periode maar 1 melding van overlast was, gerelateerd aan zorgwoningen. Maar er wordt altijd actie ondernomen. Bij meldingen worden gesprekken gehouden met zorgverlener en bewoners. De overlast is aanzienlijk teruggebracht. Daarnaast zijn 10 zorgwoningen in onderzoek. Ook zijn er dwangsommen uitgedeeld”. Burgmeester Koelewijn vulde aan dat er, voor de handhaving eerst een feitenonderzoek plaatsvindt waarna die feiten juridisch getoetst moeten worden voor er een dwangsom kan worden opgelegd. Dit is nu beter geborgd.

GBK vraagt iedereen ervaringen door te geven! Dit mag/kan ook anoniem via info@gbkampen.com.

 

Bron: https://www.facebook.com/gbkgbkampen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *