Alle sportzalen komende week gefaseerd weer open

Alle sportzalen komende week gefaseerd weer open

Op dinsdag 1 september gaan de gymnastiekzalen Lelystraat, Erfgenamenstraat en Reijersdam weer open voor gebruik. Ook sporten in de multizaal van sporthal Oosterholthoeve en bij Prisma is vanaf dinsdag weer mogelijk. Op donderdag 3 september volgen de gymnastiekzalen Noordweg en de Grafhorsterweg. De locaties Ichthus-College en VIA blijven nog even dicht.

De gemeente hield de gymnastiekzalen gesloten, omdat zij vanwege corona eerst meer wilden weten over de luchtkwaliteit in de zalen. Vorige week is er een proef met metingen gehouden in gymnastiekzaal Erfgenamenstraat. In de zaal werd gesport met de ramen en deuren open. De luchtkwaliteit was goed. Daarom acht de gemeente het verantwoord deze en andere sportaccommodaties weer open te stellen. “En daar zijn we blij mee”, zegt wethouder Geert Meijering. “Mooi dat er nu op nog meer locaties weer binnen kan worden gesport. Maar we blijven alert. In de komende weken wordt steekproefsgewijs op verschillende momenten en locaties de luchtkwaliteit gemeten om zo de vinger aan de pols te houden.”

Protocol coronaproof sporten

Openstelling van de gymzalen betekent niet dat alles weer is als vanouds. In alle accommodaties zal meer worden schoongemaakt. Verder moeten ramen en deuren tijdens het sporten open blijven en geldt in alle zalen een protocol voor coronaproof sporten. Dat houdt naast de welbekende gezondheidsregels in dat er looproutes zijn aangebracht, geen ouders of bezoekers mee naar binnen mogen, de tribunes buiten gebruik zijn en thuis moet worden gedoucht. De gebruikers van de sportzalen zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *