Inwoners aangemoedigd tot gezondere leefstijl: Lokale initiatieven bundelen krachten

Inwoners aangemoedigd tot gezondere leefstijl: Lokale initiatieven bundelen krachten

Lokale gezondheidszorgpartners en inwoners van Kampen de handen ineen om een gezondere levensstijl te bevorderen. Sinds de lancering van het onderzoeksproject APPEL in december 2023, is er een opmerkelijke toewijding om te onderzoeken hoe adviezen over leefstijl binnen huisartspraktijken effectiever kunnen zijn. Dit vierjarige project, gefinancierd door ZonMw, heeft niet alleen tot doel om individuen aan te moedigen tot actie, maar ook om de rol van huisartsen en andere zorgverleners in deze missie te onderzoeken.

De Nederlandse bevolking leeft steeds langer, maar wordt ook geconfronteerd met een toename van chronische ziekten zoals obesitas en diabetes. Dit geldt ook voor de Gemeente Kampen, waar de nadruk ligt op het verbeteren van mentaal welzijn en het verminderen van eenzaamheid. Het bevorderen van een gezonde leefstijl wordt beschouwd als een cruciale stap naar een langdurige gezondheid.

Het onderzoek richt zich niet alleen op het aanmoedigen van individuen om actief te werken aan een gezondere leefstijl, maar ook op het verkennen van de rol van huisartsen in het verstrekken van leefstijladvies en doorverwijzing naar passende interventies. “Huisartsen hebben een essentiële rol in het adviseren over en verwijzen van patiënten naar leefstijlinterventies en in de samenwerking met professionals in de wijk,” aldus een van de betrokken onderzoekers.

Het streven naar een gemeenschap waarin een gezonde levensstijl de norm is, vereist een samenwerking op alle fronten. Initiatieven zoals de Lokale Gezondheidsagenda en het Gezond en Actief Leven Akkoord worden ondersteund door verschillende organisaties, waaronder de GGD, Goedzorg, WijZ en de Gemeente Kampen. Deze partners werken zij aan zij om een cultuur van gezondheid te bevorderen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukt het belang van dit project: “Om de druk in de gezondheidszorg te verminderen, moeten we actief werken aan een gezonde levensstijl. Ons doel is om een samenleving te creëren waarin gezond leven de norm is. Met de ondersteuning van lokale initiatieven zoals Sportservice Kampen streven we naar een gezondere en actievere gemeenschap.”

Inwoners die graag actief willen werken aan hun leefstijl kunnen terecht bij Sportservice Kampen, die zich inzetten voor een gezonde en actieve samenleving. Samen met inwoners worden eerste stappen besproken om meer beweging te integreren in het dagelijks leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *