Eerste stap in vergroening Brunnepe is gezet

Eerste stap in vergroening Brunnepe is gezet
De Oranjesingel - Foto: © KampenLive

Op donderdag 25 april zetten buurtbewoners, samen met wijkwethouder Jan Peter van der Sluis, de laatste hand aan het inrichten van plantvakken aan de Oranjesingel. Dit initiatief is een reactie op de wens van wijkbewoners om meer groen te integreren in de versteende wijk, een strategie om zowel hitte te bestrijden als bij te dragen aan de biodiversiteit. Dit project vormt een belangrijk onderdeel van het programmaplan voor Brunnepe, dat recentelijk door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

Het programmaplan voor Brunnepe vloeit voort uit de wijkvisie die vorig jaar juli door de gemeenteraad werd vastgesteld. Het plan identificeert gebieden waar de gemeente, samen met de inwoners, in 2024 aan wil werken. Vergroening staat hoog op de agenda als onderdeel van deze ambitie, en de aanleg van groenvoorzieningen langs de Oranjesingel is een concrete uitwerking hiervan.

Klimaatburgemeester Henk Jan van Ommen was een drijvende kracht achter dit initiatief. Hij benadrukte het potentieel van de Oranjesingel voor groenere invullingen en bracht dit onder de aandacht van de gemeente. “Het viel mij op dat op bepaalde punten van de Oranjesingel brede stoepen aanwezig waren, tegelhitte eilanden. Dan denk je, dat kan veel groener! Toen heb ik via de wijkverbinder dit idee doorgegeven. Het is mooi dat dit is opgepakt en dat er samen met de bewoners een plan uit is gekomen.”

Het plan werd verder ontwikkeld in samenwerking met zowel de buurt als de gemeente Kampen. De input van omwonenden werd geïntegreerd in het ontwerp voor de plantvakken, waarvan de aanleg op 15 april van start ging en nu bijna is voltooid. Op 25 april zullen buurtbewoners en wijkwethouder Jan Peter van der Sluis de laatste hand leggen aan het project door de laatste vaste planten te planten.

Wijkwethouder Jan Peter van der Sluis benadrukte het belang van samenwerking met de buurt: “We willen als gemeente niet alleen maar zelf iets bedenken en dan vóór de wijk aan de slag gaan. We willen dit vooral samen met de Brunnepers doen. De wensen, ideeën en praktische problemen hebben we opgehaald en daar gaan we met hen mee aan de slag.”

Het project aan de Oranjesingel is slechts een van de vele initiatieven in het kader van het programmaplan voor Brunnepe. Het plan, tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, belangengroepen, deltaWonen en WijZ Welzijn, omvat verschillende prioriteiten voor het verbeteren van de wijk, waarbij zowel fysieke als sociale doelen worden nagestreefd, zoals het bestrijden van eenzaamheid en armoede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *