Jaarplan wijkverbinders: Samen werken aan leefbaarheid

Jaarplan wijkverbinders: Samen werken aan leefbaarheid

In een voortdurende inzet om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en de leefbaarheid van wijken en kernen te verbeteren, heeft de gemeente Kampen het jaarplan ‘Samen durven doen’ voor wijkverbinders gelanceerd.

Het jaarplan benadrukt de cruciale rol van wijkverbinders in het bevorderen van initiatieven die de buurten en wijken veerkrachtiger en socialer maken. Door nauwe samenwerking tussen inwoners, dorpsverenigingen en de gemeente, wordt gestreefd naar een groenere, gezondere en aangenamere leefomgeving.

Wethouder Erik Faber prijst de toewijding en ambitie van de wijkverbinders, die fungeren als de oren en ogen van de gemeenschap. Ze vormen de schakel tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de overheid, waardoor een hechtere verbinding ontstaat.

Het jaarplan voor 2024-2025 schetst de plannen om de leefbaarheid en betrokkenheid in de wijken en dorpen te vergroten. Dit omvat onder andere het herontwerpen van speeltuinen in samenwerking met de buurt en het organiseren van diverse buurtactiviteiten, waaronder de populaire kerstbomenactie. Bovendien worden door wijkverbinders, dorps- en wijkverenigingen, en inwoners gezamenlijk ambities verkend voor de langere termijn betreffende de buurten, wijken, kernen en dorpen.

De wijkverbinders van de gemeente Kampen:
Heidi Nieuwenhuis: Grafhorst, Zalk, Wilsum en de Flevowijk.
Chantal van Ommen: Kamperveen, ’s-Heerenbroek, Mastenbroek, Kampereiland en de Binnenstad en Zuid/Bovenbroek.
Geke van Dorp: Reeve en IJsselmuiden en de Maten, Stationskwartier en Het Onderdijks.
Cynthia Last: Brunnepe, Hanzewijk, Cellesbroek/Middenwetering en Hagenbroek.

U kunt de wijkverbinders bereiken via wijkverbinders@kampen.nl. Meer informatie over de wijkverbinders is te vinden op de website van de gemeente: www.kampen.nl/wijkverbinders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *