Gemeente en inwoners Brunnepe slaan handen ineen voor wijkverbetering

Gemeente en inwoners Brunnepe slaan handen ineen voor wijkverbetering

Op dinsdag 19 maart heeft het college van burgemeester en wethouders het langverwachte programmaplan voor Brunnepe vastgesteld, waarin de gemeente samen met de inwoners wil werken aan de ontwikkeling van de wijk in 2024.
Opvallend zijn de focusgebieden zoals het parkeeronderzoek, onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en de toekomstvisie voor het gebied rondom de Reyersdam, Cruijff-Court en basisschool Scala. Daarnaast staan erfgoed, een visie voor de Brunneper Bongerds en het belichten van de geschiedenis van de Berkfabriek hoog op de agenda.

Dit plan komt voort uit de eerder vastgestelde wijkvisie voor Brunnepe in juli 2023. De projecten worden afgestemd op de doelstellingen uit deze visie. Niet alleen fysieke veranderingen in de wijk zijn van belang, maar ook sociale aspecten zoals eenzaamheid en armoede krijgen de nodige aandacht.

Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukt het belang van prioritering na maanden van overleg met belangengroepen en inwoners: “Nu is het tijd om aan de slag te gaan, want niet alles kan tegelijkertijd.”

In de praktijk betekent dit samenwerking tussen ambtenaren en bewoners om concrete problemen aan te pakken. Zo werd een gebiedsteam samengesteld en werden wijkwandelingen georganiseerd om de stem van de bewoners te horen. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom het Cruijff-Court om overlast te verminderen, in lijn met de gemeentelijke aanpak van samenwerking met de bewoners voor een betere wijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *