Veiligheid prioriteit, dringende kap en herbeplanting langs Kamper Bovenbroeksweg

Veiligheid prioriteit, dringende kap en herbeplanting langs Kamper Bovenbroeksweg
Bovenbroeksweg Foto - © KampenLive

In de aanstaande week van 18 maart zal een ingrijpende operatie plaatsvinden langs de Bovenbroeksweg, waarbij 53 populieren het veld moeten ruimen. Deze beslissing komt voort uit onderzoek, dat heeft aangetoond dat de bomen verzwakt zijn, wat een reëel gevaar voor de omgeving oplevert.

Volgens rapporten van boomexperts, in opdracht van de gemeente Kampen, zijn de populieren aan de Bovenbroeksweg in een verzwakte staat, met een aanzienlijk risico op het afbreken van takken of zelfs het omwaaien van de bomen. Dit risico is verhoogd door verschillende factoren, waaronder het verbreden van het fietspad langs de bomen, waardoor de wortels verstoord zijn geraakt, en de hoge grondwaterstand die heeft geleid tot natte wortels. Bovendien vertonen sommige bomen plakoksels, wat hun stabiliteit verder in gevaar brengt.

Wethouder Erik Faber benadrukt het belang van veiligheid: “Het is van cruciaal belang om de veiligheid van onze burgers te waarborgen. Na zorgvuldige inspectie en technisch onderzoek kunnen we concluderen dat de noodzaak tot directe kap van deze populieren onontkoombaar is geworden.”

De kapoperatie zal gepaard gaan met de tijdelijke afsluiting van het fietspad langs de Bovenbroeksweg in de week van 18 maart. Gedurende deze periode zullen groenwerkers de oude bomen verwijderen, terwijl de jonge populieren die recentelijk zijn geplant gespaard blijven. Het plan omvat ook de herbeplanting van nieuwe bomen langs de weg, gepland voor komende winter.

Het gemeentebestuur laat weten dat het nog onzeker is welke bomen de populieren zullen vervangen. Dit zal afhangen van een nader op te stellen bomenplan, waarin diverse aspecten zoals de waarde van de populieren voor de gemeente, de geschiktheid van de omgeving en mogelijke alternatieve boomsoorten zullen worden onderzocht.

Opmerkelijk is dat de gemeente op 12 maart een kapvergunning heeft afgegeven voor de 53 populieren aan de Bovenbroeksweg, die per direct van kracht is geworden. Deze noodkapvergunning valt binnen de wettelijke kaders vanwege de urgentie van de situatie. De vergunning zal op donderdag 14 maart beschikbaar zijn op www.overheid.nl.

Bovenbroeksweg foto – © KampenLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *