Kampen zet in op snelle oplossingen voor woningnood

Kampen zet in op snelle oplossingen voor woningnood

Versnelde bouw van sociale huurwoningen op agenda, Gemeente Kampen en woningbouwcorporaties gaan op zoek naar locaties voor snelle oplossingen tegen woningnood

De schrijnende situatie van woningnood, een probleem dat zich als een schaduw over veel Nederlandse gemeenten werpt, blijft ook in Kampen een urgente kwestie. Om deze dringende kwestie aan te pakken, bundelen de gemeente Kampen en woningbouwcorporaties hun krachten en richten ze zich op het vinden van locaties waar versneld sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.

In een opmerkelijke strategiewijziging wordt het concept van flexwoningen, dat eerder werd gebruikt, losgelaten ten gunste van permanente woningbouw. Deze stap komt voort uit de wens om duurzamere oplossingen te bieden voor de woningnood. In totaal wordt er ruimte gezocht voor ongeveer 120 sociale huurwoningen die binnen een versneld tijdsbestek van 2 jaar na de conceptie gerealiseerd zullen worden.

Een veelbelovende locatie voor deze inspanning is gevonden aan de Buitenbroeksweg, waar in 2024 24 flexwoningen zullen worden gebouwd. Deze flexwoningen, hoewel verplaatsbaar en initieel bedoeld voor een periode van 45 jaar, zullen na 10 jaar worden geëvalueerd. Indien het project succesvol blijkt, wordt het oorspronkelijke uitgangspunt om deze woningen na 15 jaar te verplaatsen, losgelaten.

Wethouder Wonen, Jan Peter van der Sluis, benadrukt het belang van deze inspanningen en verklaart: “Vooral voor starters op de woningmarkt is er een grote behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen.”

Het gemeentebestuur van Kampen streeft naar een toekomst waarin flexwoningen worden vervangen door versnelde permanente bouw, wat niet alleen de verplaatsingskosten zal verminderen, maar ook meer stabiliteit zal bieden aan huurders. De introductie van de nieuwe Omgevingswet opent mogelijkheden voor een versnelde procedure, zelfs bij permanente bouw, een vooruitgang die onder de oude wetgeving niet mogelijk was.

Terwijl de zoektocht naar geschikte locaties in volle gang is, richt zowel de gemeente als de woningbouwcorporaties hun aandacht op de Reevedelta en andere potentiële gebieden binnen de gemeente. Op al deze nieuwe locaties waar versneld sociale huurwoningen worden gerealiseerd, wordt ingezet op de bouw van permanente woningen, in een collectieve poging om de woningnood effectief aan te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *