Start onderzoek naar dijkversterking tussen Zwolle en IJsselmuiden

Start onderzoek naar dijkversterking tussen Zwolle en IJsselmuiden

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt de komende twee jaar samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wat de beste oplossing is om de IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden te versterken.

Bewoners aan de dijk en overige geïnteresseerden zijn maandag 22 januari welkom in Multifunctioneel Centrum ‘de Toekomst’ in Wilsum om hierover meer te horen tijdens een startbijeenkomst. Het dijkversterkingsproject met de naam ‘Mastenbroek-IJssel’ is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Mastenbroek-IJssel is het vijfde dijkproject binnen het HWBP waarmee het waterschap aan de slag gaat.

De dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden beschermt polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en tegen de gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Bestuurslid Hans Wijnen: “We kennen een roerige en lange geschiedenis met de strijd tegen het water in polder Mastenbroek. Het werken aan sterke dijken gaat altijd door, zeker met de toenemende extremen in het weer. De buien die waren voorspeld voor 2050 vallen nu al en de kans op extreem hoogwater en grote storm neemt toe. Dat betekent plannen maken en vooruit werken, zodat het gebied ook in de toekomst wordt beschermd tegen overstromingen. Beter op tijd anticiperen dan achteraf repareren.”

Op zoek naar de beste oplossing
De IJsseldijk moet voor een groot deel worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Zo is de dijk bij hoogwater niet overal hoog of stabiel (sterk) genoeg én kunnen er kanaaltjes onder de dijk ontstaan die zand meevoeren en het begin van een kwetsbare plek kunnen zijn. Het komende half jaar verzamelt het waterschap mogelijke oplossingen om de dijk te versterken. Daarvoor wordt veel onderzoek gedaan en worden gesprekken met inwoners en bedrijven gevoerd. Daarna worden de verschillende oplossingen verder onder de loep genomen. In 2026 besluit het bestuur van het waterschap welke oplossing de voorkeur heeft: het zogeheten voorkeursalternatief. Deze oplossing wordt daarna verder uitgewerkt tot een concreet plan voor de dijkversterking. Vanaf 2029 gaat de schop in de grond.

Startbijeenkomst op maandag 22 januari
Tijdens een startbijeenkomst vertelt het projectteam waarom en op welke locaties dijkversterking nodig is, wat er met de dijk aan de hand is en hoe het waterschap bewoners en belanghebbenden gaat betrekken. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op maandag 22 januari in Multifunctioneel Centrum ‘de Toekomst’ in Wilsum. Bewoners aan de dijk en overige geïnteresseerden kunnen tussen 16.00 – 18.00 uur óf 19.00 – 21.00 uur binnenlopen.

Met het startdocument ‘Dijkversterking Mastenbroek-IJssel’ kondigt het waterschap het begin van het project aan. Het document staat op wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel. Hierop kan worden gereageerd van maandag 8 januari t/m maandag 19 februari.

Het project Mastenbroek-IJssel is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werkt het waterschap aan een gebied waar veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd met water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *