Naoorlogs erfgoed Kampen beter beschermd

Naoorlogs erfgoed Kampen beter beschermd
Aaula Begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg Foto © KampenLive

Het college van B&W heeft vier panden in de gemeente Kampen als gemeentelijk monument aangewezen. In tegenstelling tot het merendeel van de gemeentelijke monumenten, zijn het relatief jonge bouwwerken. De aangewezen panden stammen uit de wederopbouwperiode, de jaren tussen 1940 en 1970.

Er zijn vier adressen toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst, te weten:
• de fabriekshal van Tilanus en Jansen aan de Industrieweg 6;
• de voormalige telefooncentrale aan de Vloeddijk 40/40-1;
• de Prinses Margrietschool aan de 3e Ebbingestraat 49-50;
• de aula van Begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg 4.

Alle gebouwen wijken van elkaar af in bouwjaar, vormgeving en materiaalgebruik, maar hebben een belangrijke overeenkomst: het zijn bouwwerken die belangrijke monumentale waarden vertegenwoordigen uit de wederopbouwperiode. Waarden zoals bijvoorbeeld gevelindeling en sierlijke detaillering van kozijnen. Per monument is dit verschillend.

“Met dit besluit zetten we een belangrijke stap om ook de jonge bouwkunst van Kampen beter te beschermen. De wederopbouwperiode vormt een belangrijk hoofdstuk uit de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Door deze panden aan te wijzen tot monument, blijven ze als tastbare herinnering aan het verleden behouden voor toekomstige generaties”, aldus wethouder voor Erfgoed, Richard Boddeus.

Onder andere Bond Heemschut, Stichting Stadsherstel en de Monumentenraad hadden de gemeente om deze bescherming verzocht.

Door de panden aan te wijzen als gemeentelijk monument mogen deze niet zomaar gesloopt worden. Ook moet de eigenaar een vergunning aanvragen voor grote wijzigingen. Hiermee beschikt de gemeente over instrumenten om de gebouwen voor toekomstige generaties te bewaren.

Eerder heeft de gemeente al IJsselkade 48 en Oostzeestraat 30-50 als gemeentelijk monument aangewezen.

De aandacht voor bouwwerken uit de wederopbouwperiode (1940-1970) groeit. In de erfgoednota Gemeente Kampen 2013 werd al een ambitie opgenomen om deze bouwwerken beter te beschermen: De wederopbouw was een belangrijke bouwperiode in de gemeente Kampen. Bij ontwerp en inrichting stonden standaardisering van het bouwproces, functiescheiding en een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving hoog in het vaandel. Dat maakt dat de architectuur en stedenbouw – hoewel nog maar relatief jong – al echt van een andere tijd zijn, wat ze als cultuurhistorisch fenomeen bijzonder interessant maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *