Hoog water in de IJssel bij Kampen in 1995

Hoog water in de IJssel bij Kampen in 1995
Fotocollage ©KampenLive

Het is niemand ontgaan dat er in de afgelopen periode veel regen gevallen is in Nederland en in het stroomgebied van de grote rivieren. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig weer met veel neerslag en wind. In Kampen is langs de IJsselkade en bij het Reevediep goed te zien hoe hoog het water staat. In 1995 had Kampen ook al te maken met hoog water en werd er door militairen een nooddijk aangelegd om overstroming van de stad te voorkomen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet nodig zijn.

Extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995
In 1993 en vooral 1995 zorgden grote hoeveelheden regen- en smeltwater voor zeer hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren. Op veel plaatsen waren de dijken niet sterk genoeg, waardoor ze mogelijk zouden bezwijken. In Kampen werd daarom in 1995 op de IJsseldijk door militairen een nooddijk aangelegd om Kampen te beschermen tegen het hoge water. Hiervoor werden onder andere zandzakken gebruikt uit 1953 (zie ook de foto’s onder dit artikel).

Na de dreigende overstroming van Kampen in 1995 zijn de ‘Ruimte voor de Rivier-projecten’ ontstaan. Dankzij deze projecten heeft ook de IJssel meer ruimte gekregen. De nevengeulen bij Deventer en Zwolle stromen nu al een aantal dagen volop mee met de IJssel en vanaf vanmorgen stroomt ook voor de eerste keer de nevengeul Reevediep bij Kampen mee.

Inmiddels is het waterpeil van +1.50 NAP bereikt en het water van de IJssel stroomt nu over de ‘drempel’ de waterberging bij het Reevediep in. Dankzij ‘Ruimte voor de Rivier’ is de waterstand van de IJssel lager dan het had gestaan zonder ‘Ruimte voor de Rivier’. Informatiecoördinator van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) Femke Davids zegt hierover: ‘Het duurt natuurlijk wel even voordat het hoge water langs de rivieren naar de zee stroomt. We verwachten dat het water zichtbaar gaat zakken rond Oud & Nieuw’.

Volg hier de actuele waterstanden: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht 

Liveblog van het waterschap Drents Overijsselse Delta is te volgen: https://www.wdodelta.nl/liveblog-hoogwater-op-de-ijssel-en-de-vecht

IJsseldijk hoog water 1995
Hoog water Molenbrug molen
IJsseldijk hoog water 1995
Zandzak 1953 bij hoog water 1995 Kampen
Hoog water dijkwacht 1995
Hoog water Molen 1995
previous arrow
next arrow

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *