Kampen naar Tweede Kamer voor meer geld vanuit het Rijk

Kampen naar Tweede Kamer voor meer geld vanuit het Rijk
Foto © KampenLive

Samen met M50 (de vereniging van middelgrote gemeenten) gaat Kampen op 20 september, de dag na Prinsjesdag, netwerken in Den Haag. De wethouders en bestuurders van de M50-gemeenten ontvangen diverse Kamerleden en ministers in Nieuwspoort, het perscentrum van de Tweede Kamer, op het moment dat de Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen en de Rijksbegroting voor 2024 bespreekt. Wethouder Bernard van den Belt zal dan namens de gemeente Kampen pleiten voor meer adequate en robuuste gemeentefinanciering vanuit het Rijk.

Bernard van den Belt: “M50-gemeenten werken intensief samen om problemen die zich in middelgrote gemeenten voordoen, collectief voor het voetlicht te brengen. Graag zetten we ons in voor de grote opgaven die we vanuit de gemeenten voor onze inwoners moeten en wíllen waarmaken. Daarom vragen we met deze netwerkactie aandacht voor meer geld voor duurzaamheid & klimaat, woningbouw, energietransitie, bestaanszekerheid & jeugdzorg. Om deze opgaven te kunnen voldoen hebben we voldoende geld van het rijk nodig.”

M50-gemeenten kunnen helpen bij de woningbouwopgave en hebben relatief meer ruimte om te bouwen dan grote steden. Aangezien bereikbaarheid een criterium is om door het ministerie aangemerkt te worden als bouwpotentieel, is de investering in OV bij middelgrote steden zijn onontbeerlijk. Ambtenaren om plannen te beoordelen zijn schaars en worden weggekaapt door grotere gemeenten, provincies en het Rijk. Daarbij concentreert het Rijk zich ook nog eens op de grote getallen, terwijl de snelle kansen liggen in de iets kleinere projecten in M50-gemeenten.

Rijksmiddelen voor zogenaamde krachtwijken vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) richten zich op 20 focusgebieden (in 19 steden) in Nederland. Deze middelen bereiken middelgrote gemeenten nauwelijks, omdat vrijwel alles naar grote steden gaat.

Doordat de overheid grote opdrachten bij gemeenten neerlegt (denk aan Jeugdzorg en Wmo), maar daar minder middelen voor uittrekt dan toen het vanuit Den Haag georganiseerd werd, komen lokale bestuurders voor onmogelijke keuzes te staan. De leefbaarheid staat onder druk hierdoor. Daarbij creëert het Rijk ook nog een grote mate van onvoorspelbaarheid in de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen aan gemeenten. Hierdoor is het voor middelgrote gemeenten bijna een onmogelijke opgaven om de begroting rond te krijgen.

De bestuurders en wethouders bieden niet alleen oplossingen voor de genoemde ‘problemen’. Ook brengen de M50-gemeenten streekgerechten mee. De gemeente Kampen zal hapjes van Kampereiland aanbieden aan de Haagse politici.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *