Zonder ontbijt naar school?

Zonder ontbijt naar school?

‘Totaalbeeld is ingewikkeld’

KAMPEN – Voor het zomerreces vroegen Kampen Sociaal en Hart voor Kampen aandacht voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Vorige week was er een vervolgoverleg op het stadhuis. Kampen Sociaal (Lammert Bastiaan) en Hart voor Kampen (Piet Bergstra) waren uitgenodigd om samen met wethouders Van der Belt en Boddeus en ambtelijke ondersteuning daarover verder te praten.

Bergstra: “Een kind met een lege maag is verschrikkelijk. We zijn gezamenlijk wezen brainstormen hoe we dit het probleem kunnen aanpakken. Scholen hebben niet altijd zicht op deze problemen. Het is nauwelijks te signaleren. Maar dit betekent niet dat het probleem er niet is.”

Het is erg ingewikkeld om een totaalbeeld van te krijgen en daarom dus niet zo gemakkelijk op te lossen. Van de gemeente kun je ook niet verwachten dat zij ieder kind van een ontbijt gaat voorzien. Scholen zitten daar overigens zelf ook niet op te wachten. “Want waar moet je menskracht vandaan halen om zoiets te organiseren wetende dat we nu al een groot personeelstekort bij (voorschoolse) opvang hebben en bij onderwijs?”, reageerde een van de scholen.

Hart voor Kampen is blij dat dit probleem nu op de gemeentelijke agenda staat. Komende week gaat de gemeente in gesprek met een aantal scholen waarvan bekend is dat zij in meer- of mindere mate daarmee te maken hebben. De bedoeling is om te kijken hoe dit probleem gesignaleerd kan worden en welke oplossingen er zijn.

In Zweden zijn het schoolontbijt en de schoollunch gratis sinds de jaren 90. In Finland zelfs sinds de jaren 40. Ook in Estland kunnen leerlingen al jaren kosteloos eten. Ook andere landen is een maaltijd op school heel normaal.

De rijksoverheid gaat nu op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen direct starten met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van SZW en OCW stellen € 5 miljoen beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om voor de duur van 4 maanden de leerlingen van deze scholen een goede start van de dag te geven. Scholen in Kampen hebben daar geen gebruik van gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *