Burgemeester De Rouwe pakt drugscriminaliteit aan

Burgemeester De Rouwe pakt drugscriminaliteit aan

Eerder dit jaar besloot burgemeester Sander de Rouwe om het Damoclesbeleid van de gemeente aan te scherpen. Nu wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de drugshandel op straat. Personen die met een handelshoeveelheid drugs op straat worden aangetroffen, krijgen direct een handhavingsmaatregel opgelegd. Burgemeester Sander de Rouwe: “Vorige week heb ik wederom een last onder dwangsom opgelegd aan een drugshandelaar. Op deze manier wil ik alle facetten van drugscriminaliteit in de gemeente Kampen aanpakken.”

De burgemeester heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden bij het aantreffen van een handelshoeveelheid soft- of harddrugs bij een persoon. Uitgangspunt is dat elke aangetroffen persoon met een handelshoeveelheid drugs direct een handhavingsmaatregel, zoals een last onder dwangsom, opgelegd krijgt. De burgemeester maakt in elk individueel geval een zorgvuldige belangenafweging en houdt rekening met bijzondere omstandigheden. Eerder dit jaar werden al drie handhavingsmaatregelen opgelegd aan drie verschillende personen. Deze week is voor de vierde keer een handhavingsmaatregel opgelegd wegens drugshandel op straat.

De burgemeester is enerzijds verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar houdt anderzijds ook rekening met de mogelijke problematiek achter drugshandel of drugsproductie. Hij vindt het belangrijk om daar ook oog voor te houden: “Drugshandel op straat moet een halt worden toegeroepen, waarbij ik een helpende hand wil bieden als hulpverlening nodig is.”

Het beleid van de gemeente Kampen is sinds begin dit jaar aangescherpt. Dit beleid ziet op de bevoegdheid van de burgemeester om handhavend op treden bij het aantreffen van drugs in woningen of bedrijfspanden. Naast deze aanscherping treedt de burgemeester dus ook op tegen drugshandel op straat.

Help mee!
Ziet u in uw buurt signalen van drugs(overlast)? Dan kunt u zich melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. U kunt zich ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *