Oprichting vier nieuwe basisscholen Reevedelta

Oprichting vier nieuwe basisscholen Reevedelta
Foto: ©KampenLive

De gemeente Kampen heeft intentie-afspraken gemaakt met de schoolbesturen in Kampen over de oprichting van vier nieuwe basisscholen in Reevedelta. De planning is dat het integrale kind centrum in het nieuwe dorp Reeve uiterlijk in het jaar 2027 de deuren opent.

In de komende jaren worden in Reevedelta ruim 3.200 woningen gebouwd. Dit betekent dat er behoefte is aan diverse voorzieningen in Reevedelta, waaronder nieuwe basisscholen.
De gemeente Kampen heeft met de vier schoolbesturen van Stichting Iris, Stichting Aves, Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en Stichting IJsselrijk afspraken gemaakt voor het realiseren van vier basisscholen in Reevedelta. Twee scholen komen in Reeve en twee scholen in het Venekwartier. De scholen maken onderdeel uit van een ‘integraal kind centrum’ waar alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar aanwezig zijn. Het gaat dan om kinderopvang en voor- en naschoolse opvang.

In Reeve komen een christelijke en een gemengde school, die worden gesticht door Stichting Iris en Stichting Aves. In Venekwartier komen een openbare school en een school met de Bijbel, gesticht door Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en Stichting IJsselrijk.

Wethouder Bernard van den Belt: “Voor iedereen een thuis betekent ook voor elk kind een school. Daarom is het fantastisch dat we afspraken hebben kunnen maken met de schoolbesturen over de realisatie van scholen in Reevedelta. Zo kunnen de huidige en toekomstige kinderen, die wonen in Reevedelta, dichtbij naar school.”

Henk ter Wee, voorzitter college van bestuur van Stichting Iris: We kijken er naar uit om het vijftiende IRIS kindcentrum te realiseren binnen de gemeente Kampen. IRIS heeft als motto dat kinderen al vanaf jonge leeftijd spelenderwijs op ontdekking kunnen gaan in de wereld om hen heen. IRIS staat voor het creëren van een veilige plek voor kinderen waar zij mogen schateren van het lachen, waar zij boos en verdrietig mogen zijn, waar zij leren en zich ontwikkelen. Wat wij kinderen mee willen geven, is om te vertrouwen op God, hun naasten en zichzelf. Met oog voor kinderen prikkelen wij hun nieuwsgierigheid en helpen wij ze om positief in de wereld te staan. Ieder kind is een wijze wereldburger op weg naar de toekomst. Onder leiding van Cristel Plender, die benoemd is als directeur voor het nieuwe kindcentrum in Reeve, willen we vanaf het begin ouders meenemen in het proces tot de bouw van een nieuw kindcentrum . We willen samen nadenken hoe opvang en onderwijs vormgegeven kan worden in dit nieuwe dorp, waarbij we de wereld naar binnen halen en kinderen helpen een wijze wereldburger te worden.”

Onderwijsbestuurder Jos Timmermans van Stichting Aves: “Wij kijken ernaar uit om in Reevedelta een samenwerkingsschool te starten; de derde Avesschool in Kampen. Het wordt een kindcentrum waar onderwijs en opvang samenkomen vanuit onze visie op de ontwikkeling van kinderen. Het wordt de eerste samenwerkingsschool in Kampen. Leerkrachten en ouders met een openbare, katholieke en protestants-christelijke achtergrond maken samen de school. Ieders identiteit krijgt extra aandacht door te luisteren naar verhalen en te leren van de herkomst van verschillende tradities. Binnen Aves hebben we hier al veel ervaring mee. Voor ieder kind is er dus straks een plek in de nieuwe school, ongeacht achtergrond of (geloofs)overtuiging. Het Aves-kindcentrum zoekt graag aansluiting bij wensen en activiteiten vanuit de wijk. Onze projectleider en beoogd directeur Francien Soeter staat al in de startblokken om daar met de nieuwe bewoners me e aan de slag te gaan.”

De scholen in zowel Reeve als het Venekwartier worden naast elkaar gerealiseerd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gymzaal.
De openbare school in Venekwartier van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een verplaatsing van Villa Nova, waarvan het huidige gebouw ter beschikking wordt gesteld aan het Stroomdal. Stichting IJsselrijk verplaatst haar locatie “De Fontein” naar Venekwartier. De planning is dat deze scholen vanaf het jaar 2028 gerealiseerd gaan worden.

We kijken er naar uit om in het Veenkwartier eigentijds onderwijs te bieden voor kinderen van 0 tot 18 jaar. We kunnen dan samen met onze partners een mooie doorgaande lijn voor de leerlingen creëren. In de prachtige groene zone van het Veenkwartier wordt dat een fijne plek om te leren en te ontwikkelen”, aldus Irma Gelderblom, bestuursvoorzitter van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.

Bestuurder Gerrit de Graaf (IJsselrijk): “Een spannende en mooie stap om uitgesproken christelijk onderwijs en opvang vorm te geven op een nieuwe plek. Spannend omdat onze leerlingen uit heel Kampen komen en verplaatsing best wel impact heeft. Mooi omdat we graag in een nieuwe omgeving van betekenis willen zijn aan kinderen, ouders/verzorgers en de hele wijk”.

Er zullen ontwikkelovereenkomsten met de scholen opgesteld worden waarin de hoofdlijnen worden vastgelegd van het ontwikkeltraject.

Wonen aan weids water met de natuur aan je voeten. Dat is Reevedelta. Het nieuwe waterfront van de historische Hanzestad Kampen. Aan de oevers van het Reevediep wordt de komende jaren een duurzame, veilige woonomgeving ontwikkeld waar wonen in en met de natuur voorop staat. Reevedelta ligt in de economische topregio Zwolle, waar volop groei is van werkgelegenheid en talrijke kansen voor ondernemers.

In Reevedelta worden in de komende tien tot vijftien jaar tenminste 3.200 woningen gerealiseerd in verschillende buurten en wijken. Meer informatie over Reevedelta is te vinden via www.reevedelta.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *