College van Burgemeester en Wethouders stelt Ontwikkelkader voor Bovenhavenkwartier voor aan de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders stelt Ontwikkelkader voor Bovenhavenkwartier voor aan de gemeenteraad
Foto © KampenLive / GB

Kampen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het Ontwikkelkader voor de inrichting van het Bovenhavenkwartier vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Een Ontwikkelkader is een specifiek toetsingskader voor nieuwbouwplannen van ontwikkelaars. Voor het Bovenhavenkwartier wordt gekozen voor een stadsentree met allure. Dat betekent dat de bebouwing moet aansluiten bij de huidige gebouwen, er aandacht is voor meer openheid, voor groen en voor de verkeersveiligheid.

Wethouder Jan Peter van der Sluis verklaarde: “Met dit Ontwikkelkader hebben we als gemeente meer regie over de richtlijnen voor de ontwikkeling van dit gebied. We hebben geluisterd naar de omwonenden en willen hun wensen zoveel mogelijk in het plan verwerken. Dit betekent dat er tegenover de woningen aan de Boven Havenstraat en IJsselzicht geen hoogbouw zal worden gebouwd. De nieuwe woningen moeten in hoogte aansluiten bij de bestaande woningen. Daarnaast streven we naar meer openheid in het gebied en leggen we de focus op verkeersveiligheid. Richting de haven is het toegestaan om hogere gebouwen te realiseren, omdat dit past bij de stedelijke ontwikkeling in de omgeving. We zijn ervan overtuigd dat dit zal resulteren in een prachtige entree van de stad die recht doet aan de historische omgeving van de binnenstad.”

Wat betreft de beeldkwaliteit wordt er voorgesteld om een eigentijdse invulling te geven aan het beschermde stadsgezicht, in plaats van historiserende nieuwbouw van de reeds gesloopte gebouwen.

Het Ontwikkelkader voor het Bovenhavenkwartier sluit aan bij de beleidsambities van Kampen en voorziet in de grote vraag naar betaalbare woningen. Het zal bijdragen aan de versterking van de (binnen)stedelijke economie door middel van een aantrekkelijke stadsentree en ruimte voor recreatie aan de havenzijde. De groene gordel rondom de binnenstad wordt verder uitgebreid door de verbreding van de Boven Havenstraat met bomen langs de weg en de aanleg van een plein aan de Bovenhaven.

Er zal nog nader onderzoek worden verricht naar de verplaatsing van het tankstation, aanpassingen aan de Boven Havenstraat, de aanleg van extra openbaar groen en bodemsanering op gemeentegrond. Voor een eventuele tweede parkeerlaag onder de nieuwbouw wordt gekeken of er alternatieve locaties mogelijk zijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad het voorstel behandelen in juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *