Burgemeester van Kampen introduceert beleidsregels voor effectieve bestrijding van woonoverlast

Burgemeester van Kampen introduceert beleidsregels voor effectieve bestrijding van woonoverlast

KAMPEN – De burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe, heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld om krachtig op te treden bij woonoverlast. De beleidsregels omvatten een duidelijke escalatieladder, waarin wordt beschreven hoe en onder welke omstandigheden (bestuurlijke) maatregelen worden genomen bij ernstige en herhaaldelijke gevallen van woonoverlast.

Woonoverlast is een veelomvattend begrip dat verschillende vormen van hinder omvat, zoals geluidsoverlast, geurhinder, overlast door dieren, problemen met bezoekers, verwaarlozing van woningen of erven, drugs- en/of alcoholgerelateerde problemen, agressief gedrag en intimidatie. Deze vormen van overlast kunnen een grote impact hebben op het welzijn van de inwoners.

“Bij woonoverlast gaat het om een serieus maatschappelijk probleem. Inwoners kunnen worden geconfronteerd met meer dan toelaatbare overlast van hun buren. Met deze beleidsregels willen we duidelijkheid scheppen over de bevoegdheden die ik kan inzetten”, aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Om woonoverlast effectief aan te pakken, heeft de burgemeester een handelingskader opgesteld binnen de Algemene plaatselijke verordening. Dit kader biedt een gedetailleerde beschrijving van de escalatieladder, waarbij verschillende interventiemogelijkheden worden geïmplementeerd. Het proces begint met een ‘goed gesprek’ door de wijkagent of buurtbemiddeling, gevolgd door een schriftelijke waarschuwing. Indien de overlast aanhoudt, kan een gedragsaanwijzing worden opgelegd en in ernstige gevallen kan zelfs een tijdelijk huisverbod worden opgelegd bij herhaalde woonoverlast.

In het geval van overlast vanuit een huurwoning, neemt de woningcorporatie een leidende rol bij de aanpak van de problemen. Verhuurders hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de mogelijkheden die het huurrecht biedt. Het type woning (huur- of koopwoning) kan dus van invloed zijn op de keuze van de specifieke aanpak of maatregel.

Om woonoverlast adequaat aan te pakken, is een nauwe samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en de politie essentieel. Klachten en meldingen van inwoners spelen hierbij een belangrijke rol, aangezien zij als ogen en oren van de gemeenschap fungeren.

Met de invoering van deze nieuwe beleidsregels en de samenwerking tussen alle betrokken partijen hoopt burgemeester De Rouwe een effectieve aanpak van woonoverlast te waarborgen en de leefbaarheid van Kampen te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *